186871

Quyết định 69/2006/QĐ-UBND bổ sung đơn giá chuyển quyền sử dụng đất khi thực hiện việc bán nhà theo giá thị trường trong các khu trung tâm đô thị thuộc tỉnh do tỉnh Bình Dương ban hành

186871
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 69/2006/QĐ-UBND bổ sung đơn giá chuyển quyền sử dụng đất khi thực hiện việc bán nhà theo giá thị trường trong các khu trung tâm đô thị thuộc tỉnh do tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 69/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thị Kim Vân
Ngày ban hành: 20/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 69/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương
Người ký: Trần Thị Kim Vân
Ngày ban hành: 20/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2006/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 20 tháng 03 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BỔ SUNG ĐƠN GIÁ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI THỰC HIỆN VIỆC BÁN NHÀ THEO GIÁ THỊ TRƯỜNG TRONG CÁC KHU TRUNG TÂM ĐÔ THỊ THUỘC TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Quyết định số 66/1998/QĐ-UB ngày 13/05/1998 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo giá thị trường trên trục đường trong trung tâm thị xã Thủ Dầu Một và các thị trấn trong tỉnh Bình Dương;

- Xét Công văn số 260/CV-SXD ngày 24/02/2006 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc điều chỉnh bổ sung đơn giá chuyển quyền sử dụng đất khi thực hiện việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo giá thị trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay bổ sung đơn giá chuyển quyền sử dụng đất khi thực hiện việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo giá thị trường tại một số trục đường trong khu vực đô thị ( có bảng bổ sung đơn giá kèm theo ).

Điều 2: Giao Sở Xây dựng ( cơ quan Thường trực Hội đồng bán nhà ở tỉnh), Sở Tài chính phối hợp cùng UBND các huyện, thị xã, Giám đốc Công ty Xây dựng - Tư vấn - Đầu tư, Giám đốc Công ty Xây dựng Dịch vụ công cộng và các ngành có chức năng tổ chức thực hiện việc bán nhà theo giá thị trường.

Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 148/2004/QĐ-UB ngày 02/11/2004 của UBND tỉnh về việc “ ban hành đơn giá chuyển quyền sử dụng đất khi thực hiện việc bán nhà ở theo giá thị trường trong các Trung tâm đô thị thuộc tỉnh Bình Dương”.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một, Giám đốc các Sở : Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận :
- Bộ Xây dựng
- TTTU-TTHĐND
- CT,PCT
- Như điều 3.
- LĐVP,CV
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân

 

BẢNG ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG ĐƠN GIÁ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Ban hành kèm theo quyết định số 69/2006/QĐ-UBND Ngày 20 tháng 03 năm 2006 )

Số TT

Loại đường,

Tên Đường phố

Đơn giá

(Đ/M2)

Ghi chú

A

Thị xã Thủ Dầu Một

 

 

01

Bạch Đằng

10.000.000

Nguyễn Thái Học đến Viện Kiểm sát tỉnh

B

Huyện Thuận An

 

 

 

Thị Trấn Lái Thiêu

 

 

01

Hoàng Hoa Thám

5.000.000

Từ cầu Đúc đến ngã 4 huyện Uỷ.

- Đối với 1 số căn nhà có vị trí tiếp giáp 2 mặt tiền đường sẽ áp dụng hệ số điều chỉnh k=1,20.

- Vị trí đấtr có chiều sâu lớn hơn 20m ( tính từ chỉ giới đường đỏ trở vào ) áp dụng hệ số điều chỉnh k=0,70.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản