8738

Quyết định 682/2000/QĐ-UB-TD giải quyết đơn của ông Trần Văn Ba khiếu nại quyết định 195/QĐ-UB-QLĐT Ủy ban nhân dân quận 9 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8738
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 682/2000/QĐ-UB-TD giải quyết đơn của ông Trần Văn Ba khiếu nại quyết định 195/QĐ-UB-QLĐT Ủy ban nhân dân quận 9 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 682/2000/QĐ-UB-TD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 26/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 682/2000/QĐ-UB-TD
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 26/01/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 682/2000/QĐ-UB-TD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT ĐƠN CỦA ÔNG TRẦN VĂN BA KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 195/QĐ-UB-QLĐT NGÀY 01/12/1998 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 ;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 14/7/1993 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02/12/1998 ;
Xét đơn của ông Trần Văn Ba cư ngụ tại số 10 Phước Lai, phường Long Trường, quận 9 khiếu nại quyết định số 195/QĐ-UB-QLĐT ngày 01/12/1998 của ủy ban nhân dân quận 9 ;
Xét phần đất đang tranh chấp có diện tích 45m2 (dài 15m, rộng 3m) thuộc một phần lô 654 tờ bản đồ số 7 (theo tài liệu 02) phường Long Trường.
Đất có nguồn gốc là đất vắng chủ, trước năm 1975 chế độ cũ sử dụng để lập chợ. Sau năm 1975, đất vẫn được sử dụng để làm chợ, nay là chợ Long Trường. Năm 1983, ủy ban nhân dân xã Long Trường, huyện Thủ Đức đăng ký sử dụng theo Chỉ thị 299/TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Ông Trần Văn Ba có nhà và đất phía sau chợ Long Trường. Nhà ông Trần Văn Ba sử dụng lối đi công cộng để vào nhà cùng với một số hộ dân khác. Đồng thời hộ ôngTrần Văn Ba cũng đi ngang qua chợ để đi ra hương lộ 33.
Năm 1998, ủy ban nhân dân phường Long Trường xây dựng lại chợ, có chừa lại đường đi công cộng 2m để làm đường đi chung. Ông Trần Văn Ba yêu cầu chừa thêm một con đường nằm cuối chợ trên đất của chợ quản lý rộng 3m, dài dọc chiều ngang của chợ 15m. Lý do ông Trần Văn Ba cho rằng ông Ba có đất phía sau chợ, chuẩn bị cất nhà (cạnh căn nhà hiện hữu của ông) nên ngăn cản không cho thi công xây dựng phần tường rào chợ ngang qua phần đất ông Ba yêu cầu chừa lối đi.
Ủy ban nhân dân quận 9 giải quyết ban hành quyết định số 195/QĐ-UB-QLĐT ngày 01/12/1998 với các nội dung chính :
+ Bác nội dung đơn khiếu nại của ông Trần Văn Ba về việc yêu cầu phường Long Trường chừa lại cho gia đình ông phần đường đi rộng 2-3m, dài 15m ngang qua phần chợ Long Trường đang xây dựng. Vì phần đất trên là đất công do Nhà nước quản lý và đã xây dựng chợ. Hơn nữa, gia đình ông đang sử dụng thuận tiện chung với mọi người trong khu vực con đường rộng 2m.
- Xét phần đất ông Trần Văn Ba xin sử dụng làm đường (3m x 15m) từ trước năm 1975 là đất thuộc phạm vi của chợ, sau năm 1975 do Nhà nước trực tiếp quản lý sử dụng làm chợ Long Trường. Ông Trần Văn Ba và các hộ dân sử dụng lối đi công cộng 2m để vào nhà. Do đó không có cơ sở pháp lý để giải quyết mở thêm một lối đi theo yêu cầu của ông Trần Văn Ba.
- Xét quyết định giải quyết khiếu nại số 195/QĐ-UB-QLĐT ngày 01/12/1998 của ủy ban nhân dân quận 9 và Tờ trình số 16746/TT-ĐCNĐ-TT ngày 12/11/1999 của Sở Địa chính-Nhà đất thành phố;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận quyết định số 195/QĐ-UB-QLĐT ngày 01/12/1998 của ủy ban nhân dân quận 9 về việc bác đơn của ông Trần Văn Ba yêu cầu mở thêm lối đi rộng 3m, dài 15m để vào nhà ông là đúng pháp luật.

Điều 2. Đây là quyết định cuối cùng của ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Ba và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao ủy ban nhân dân quận 9 tổ chức thực hiện quyết định này và báo cáo kết quả cho ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp dân thành phố, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 9, ông Trần Văn Ba có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- Tổng Thanh tra Nhà nước
- Tổng Cục Địa chính
- TT/HĐND thành phố
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT, UV/PC
- Đoàn ĐBQH thành phố
- Viện KSND thành phố
- Thanh tra thành phố
- Văn phòng Tiếp dân TP (3b)
- VPUB : PVP/NC, ĐT
- Tổ NC, ĐT
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 


Vũ Hùng Việt

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản