8713

Quyết định 681/2000/QĐ-UB-TD về việc giải quyết đơn của bà Lê Thị Nga khiếu nại quyết định 99/QĐ-UB-ĐĐ của ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8713
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 681/2000/QĐ-UB-TD về việc giải quyết đơn của bà Lê Thị Nga khiếu nại quyết định 99/QĐ-UB-ĐĐ của ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 681/2000/QĐ-UB-TD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 26/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 681/2000/QĐ-UB-TD
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 26/01/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 681/2000/QĐ-UB-TD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT ĐƠN CỦA BÀ LÊ THỊ NGA KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 99/QĐ-UB-ĐĐ NGÀY 30/01/1999 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 14/7/1993 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02/12/1998 ;
Xét đơn đề ngày 08/02/1999 của bà Lê Thị Nga, cư ngụ tại số 64/16 ấp 7 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại số 99/QĐ-UB-ĐĐ ngày 30/01/1999 của ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ;
Xét ranh giữa phần đất thửa 132 và thửa 128 tờ bản đồ số 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh đã hình thành và ổn định từ trước cho đến nay, có thể hình là đường gấp khúc. Do đó, việc bà Lê Thị Nga, là người đang quản lý sử dụng thửa 132 khiếu nại yêu cầu bà Hứa Thị Rỉ người đang quản lý sử dụng thửa 128, điều chỉnh lại ranh đất giữa hai bên thành một đường thẳng là không có cơ sở giải quyết.
Việc ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh công nhận ranh đất giữa hai bên theo hiện trạng là phù hợp pháp luật đất đai ;
Xét quyết định giải quyết khiếu nại số 99/QĐ-UB-ĐĐ ngày 30/01/1999 của ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và Tờ trình số 16552/TT-ĐCNĐ-TT ngày 09/11/1999 của Sở Địa chính-Nhà đất thành phố;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận quyết định số 99/QĐ-UB-ĐĐ ngày 30/01/1999 của ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh bác đơn khiếu nại của bà Lê Thị Nga về việc yêu cầu điều chỉnh ranh đất giữa phần đất của bà và phần đất của bà Hứa Thị Rỉ là phù hợp pháp luật.

Điều 2. Đây là quyết định cuối cùng của ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Nga và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tổ chức thực hiện quyết định này và báo cáo kết quả cho ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp dân thành phố, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, các bà Lê Thị Nga, Hứa Thị Rỉ có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- Thanh tra Nhà nước
- Tổng Cục Địa chính
- TT/HĐND thành phố
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT, UV/PC
- Đoàn ĐBQH thành phố
- Viện KSND thành phố
- Thanh tra thành phố
- Văn phòng Tiếp dân TP (3b)
- VPUB : PVP/NC, ĐT
- Tổ NC, ĐT
- LưuTM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản