6137

Quyết định 673/2003/QĐ-UB về việc chuyển Công ty Kho bãi thành phố Hồ Chí Minh (doanh nghiệp Nhà nước, hạch toán độc lập) thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6137
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 673/2003/QĐ-UB về việc chuyển Công ty Kho bãi thành phố Hồ Chí Minh (doanh nghiệp Nhà nước, hạch toán độc lập) thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 673/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 14/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 673/2003/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 14/02/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 673/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY KHO BÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  (DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP) THÀNH ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1995 ;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ;
Xét Thông báo số 266/ĐMDN ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố và Văn bản đề nghị số 972/CV-VP ngày 29 tháng 11 năm 2002 của Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn ;
Xét Tờ trình số 38/KHĐT-KD ngày 07 tháng 02 năm 2003 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay chuyển Công ty Kho bãi thành phố Hồ Chí Minh (doanh nghiệp Nhà nước, hạch toán độc lập, doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn - thành lập theo quyết định số 233/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 1992 của ủy ban nhân dân thành phố) thành đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn.

Điều 2.- Tên đơn vị hạch toán phụ thuộc là Công ty Kho bãi thành phố Hồ Chí Minh ; trụ sở đặt tại : 198 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3.- Ngành nghề kinh doanh của đơn vị phụ thuộc : kinh doanh kho bãi ; xây dựng kho bãi. Kinh doanh nhà ; xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng.

Điều 4.- Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn, Giám đốc Công ty Kho bãi thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm :

4.1- Giao nhận nguyên trạng cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, vốn , tài sản, các hợp đồng kinh tế dở dang, công nợ (nếu có), lao động, nhiệm vụ của Công ty Kho bãi thành phố Hồ Chí Minh.

4.2- Tổ chức sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục ; tận dụng khai thác hết năng lực của Công ty.

4.3- Tiến hành các thủ tục và đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng có liên quan của thành phố theo đúng qui định hiện hành.

4.4- Nộp bản chính quyết định thành lập và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Kho bãi thành phố Hồ Chí Minh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư ; nộp con dấu tại Công an thành phố.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 233/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 1992 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Công ty Kho bãi thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn có trách nhiệm kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ pháp lý của Công ty Kho bãi thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính-Vật giá, Sở Địa chính-Nhà đất, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn, Giám đốc Công ty Kho bãi thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

Nơi nhận :
- Như điều 6
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- TTUB : CT, các PCT
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Văn phòng Thành ủy
- Cục Thuế, Công an thành phố
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TP
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ CNN
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Quốc Bình

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản