35728

Quyết định 66/2000/QĐ-UB thành lập bệnh viện Mắt Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

35728
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 66/2000/QĐ-UB thành lập bệnh viện Mắt Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 66/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 07/03/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 66/2000/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 07/03/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 66/2000/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA UBND THÀNH PHỐ "VỀ VIỆC THÀNH LẬP BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI "

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Thông tư số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCP ngày 21/7/1998 của Bộ Y tế, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 03/1/1998 của Chính phủ về tổ chức y tế địa phương;
Căn cứ nhu cầu khám và điều trị các bệnh về mắt ở Hà Nội;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố và Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tại Tờ trình số 479,TT-TCCB ngày 04/4/2000,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Bệnh viện Mắt Hà Nội trực thuộc Sở Y tế Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Mắt Hà Nội.

- Địa điểm đặt tại 37 phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

* Nhiệm vụ của Bệnh viện Mắt Hà Nội:

+ Tổ chức khám, chữa bệnh và cấp cứu các bệnh về mắt cho nhân dân.

+ Tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ phòng chống các bệnh về mắt.

+ Đào tạo cán bộ: là cơ sở thực hành, đào tạo cán bộ, tham gia giảng dạy các bệnh về mắt.

+Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học trong lĩnh vực chuyên khoa.

+ Chỉ đạo các hoạt động chuyên khoa mắt ở tuyến dưới và những người hành nghề y tế tư nhân về chuyên khoa trên địa bàn Hà Nội.

+ Tham gia hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của Nhà nước .

+ Quản lý tài sản, tài chính, công chức.... theo các quy định hiện hành.

Điều 3: Qui mô tổ chức của Bệnh viện Mắt Hà Nội:

- Bệnh viện có 100 giường bệnh.

- Biên chế 105 công chức.

- Bệnh viện có 1 Giám đốc, 1 - 2 phó Giám đốc, các Khoa, Phòng theo quy định nhằm hoạt động có hiệu lực.

Điều 4: Bệnh viện Mắt Hà Nội là đơn vị sự nghiệp y tế có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại kho bạc, ngân hàng và được sử dụng con dấu riêng theo quy định.

Điều 5: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - vật giá và Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản