8737

Quyết định 643/2000/QĐ-UB-TD giải quyết đơn của bà Trần Thị Nhờ khiếu nại quyết định 107/QĐ-UB Ủy ban nhân dân quận 9 Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8737
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 643/2000/QĐ-UB-TD giải quyết đơn của bà Trần Thị Nhờ khiếu nại quyết định 107/QĐ-UB Ủy ban nhân dân quận 9 Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 643/2000/QĐ-UB-TD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 25/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 643/2000/QĐ-UB-TD
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 25/01/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 643/2000/QĐ-UB-TD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT ĐƠN CỦA BÀ TRẦN THỊ NHỜ KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 107/QĐ-UB NGÀY 11/9/1998 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 14/7/1993 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02/12/1998;
Xét đơn của bà Trần Thị Nhờ cư ngụ tại số 6/2 ấp Long Bửu, phường Long Bình, quận 9 khiếu nại quyết định số 107/QĐ-UB ngày 11/9/1998 của ủy ban nhân dân quận 9;
- Xét phần đất tranh chấp có diện tích 374m2 trong tổng diện tích 2.000m2 thuộc một phần lô 177 tờ bản đồ số 3 (tài liệu 299/TTg) tọa lạc tại phường Long Bình do bà Trương Thị Nâu đứng bộ.
Sau khi bà Nâu chết, toàn bộ diện tích 2.000m2 giao lại cho ông Dương Văn ớt (anh bà Nâu) quản lý sử dụng. Ông ớt có cho ông Trần Văn Cuội đến cất nhà ở trong một phần diện tích này (ông Cuội là cha của bà Trần Thị Nhờ, ông Trần Văn Tĩnh và bà Trần Thị út).
Trong khoảng thời gian từ năm 1958 đến năm 1975, trên phần đất này phát sinh thêm các hộ bà Nguyễn Thị Thanh, ông Đỗ Văn Mai, bà Nguyễn Thị Tuyển, ông Trần Văn Tĩnh và bà Trần Thị Nhờ, các hộ trên (trừ hộ bà Trần Thị Nhờ) tiếp tục ở cho đến nay.
Năm 1977, bà Trần Thị Nhờ dọn nhà đi nơi khác bỏ lại nền đất trống, ông Trần Văn Bình và bà Trần Thị Hòa (đều là cháu nội ông Cuội) đến cất nhà trên nền nhà bà Nhờ.
Hiện trạng trên phần diện tích 2.000m2 có tất cả 7 ngôi nhà và khu đất trống 374m2. Trên phần đất 374m2 này có dãy chuồng heo của ông Trần Văn Tĩnh và một số cây do bà Trần Thị út trồng.
Năm 1997, bà Trần Thị Nhờ trở về khu đất trống 374m2 để cất nhà ở cho con thì bà Trần Thị Hòa (con ông Trần Văn Tĩnh) không đồng ý nên xảy ra tranh chấp.
ủy ban nhân dân quận 9 đã giải quyết tại quyết định số 107/QĐ-UB ngày 11/9/1998 công nhận sự tự thuận của bà Trần Thị Hòa và ông Trần Văn Tĩnh giao lại cho bà Trần Thị Nhờ diện tích 187m2, phần diện tích còn lại 187m2 tại phường Long Bình, gia đình bà Trần Thị Hòa được tiếp tục sử dụng.
- Xét phần đất diện tích 374m2 ông Trần Văn Tĩnh và bà Trần Thị út đã sử dụng ổn định từ năm 1977 đến nay nên Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho ông Tĩnh và bà út.
Tại biên bản làm việc ngày 23/8/1999 và ngày 04/9/1999 tại Sở Địa chính-Nhà đất bà út đồng ý giao lại đất cho bà Trần Thị Nhờ, ông Tĩnh đồng ý giao lại 1/2 phần đất với diện tích 187m2 cho bà Nhờ, nếu bà Nhờ nhận 1/2 phần bên đất trống ông Tĩnh sẽ hoàn lại 2.000.000 đồng (Hai triệu) và 2.000 viên gạch bà Nhờ đã giao để dời chuồng heo, nếu bà Nhờ nhận 1/2 bên có dãy chuồng heo, ông Tĩnh phải tháo dỡ chuồng heo thì số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu) và 2.000 viên gạch ông Tĩnh đã nhận của bà Nhờ trước đây sẽ không hoàn lại cho bà Nhờ. Sự tự thuận trên không trái với pháp luật đất đai nên được thừa nhận ;
- Xét quyết định giải quyết khiếu nại số 107/QĐ-UB ngày 11/9/1998 của ủy ban nhân dân quận 9 và Tờ trình số 16201/TT-ĐCNĐ-TT ngày 04/11/1999 của Sở Địa chính-Nhà đất thành phố;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận nội dung quyết định số 107/QĐ-UB ngày 11/9/1998 của ủy ban nhân dân quận 9 về việc công nhận sự tự thuận của ông Trần Văn Tĩnh và bà Trần Thị Hòa giao lại cho bà Trần Thị Nhờ 187m2/374m2 đất tại phường Long Bình, quận 9 là đúng pháp luật.

Điều 2. Đây là quyết định cuối cùng của ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Nhờ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao ủy ban nhân dân quận 9 tổ chức thực hiện quyết định này và báo cáo kết quả cho ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp dân thành phố, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 9, bà Trần Thị Nhờ có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- Thanh tra Nhà nước
- Tổng Cục Địa chính
- TT/HĐND thành phố
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT, UV/PC
- Đoàn ĐBQH thành phố
- Viện KSND thành phố
- Thanh tra thành phố
- Văn phòng Tiếp dân TP (3b)
- VPUB : PVP/NC, ĐT
- Tổ NC, ĐT
- Lưu


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Vũ Hùng Việt


 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản