124967

Quyết định 641/QĐ-CTN năm 2011 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

124967
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 641/QĐ-CTN năm 2011 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 641/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Nguyễn Minh Triết
Ngày ban hành: 29/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/05/2011 Số công báo: 283-284
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 641/QĐ-CTN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước
Người ký: Nguyễn Minh Triết
Ngày ban hành: 29/04/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/05/2011
Số công báo: 283-284
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

641/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã đc sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 44/TTr-CP ngày 13/4/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 12 cá nhân có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

DANH SÁCH

NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI TÌNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 641/QĐ-CTN ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch nước)

 

1

Tchiang Wa Nhì, sinh ngày 13/7/1969 tại Vũng Tàu

Tên gọi Việt Nam: Trương Chí Hòa

Hiện cư trú tại: 136/15 Bạch Đằng, phường 5

Giới tính: Nam

2

Tchaing Wa Phóng, sinh ngày 04/10/1971 tại Vũng Tàu

Tên gọi Việt Nam: Trương Mỹ Kiều

Hiện cư trú tại: 136/15 Bạch Đằng, phường 5

Giới tính: Nữ

3

Tchaing Wa Mùi, sinh ngày 26/7/1973 tại Vũng Tàu

Tên gọi Việt Nam: Trương Mỹ Phương

Hiện cư trú tại: 189 Bạch Đằng, phường 5

Giới tính: Nữ

4

Tchiang Wa Phụng, sinh ngày 22/8/1977 tại Vũng Tàu

Tên gọi Việt Nam: Trương Chí Sang

Hiện cư trú tại: 136/15 Bạch Đằng, phường 5

Giới tính: Nam

5

Tchiang Hoàng Hải Phong, sinh ngày 268/1979 tại Vũng Tàu

Tên gọi Việt Nam: Trương Chí Phong

Hiện cư trú tại: 136/15 Bạch Đằng, phường 5

Giới tính: Nam

6

Tchiang Cẩm Bình, sinh ngày 26/4/1983 tại Vũng Tàu

Tên gọi Việt Nam: Trương Cẩm Bình

Hiện cư trú tại: 136/15 Bạch Đằng, phường 5

Giới tính: Nữ

7

Tchiang Hoàng Tất Linh, sinh ngày 21/9/1984 tại Vũng Tàu

Tên gọi Việt Nam: Trương Chí Linh

Hiện cư trú tại: 136/15 Bạch Đằng, phường 5

Giới tính: Nam

8

Dương Tài, sinh ngày 02/10/1962 tại Đồng Nai

Tên gọi Việt Nam: Dương Tài

Hiện trú tại: 66 Trần Hưng Đạo, phường 1

Giới tính: Nam

9

Dương Thọ, sinh ngày 11/11/11965 tại Đồng Nai

Tên gọi Việt Nam: Dương Thọ

Hiện trú tại: 176/40/7 Trương Công Định, phường 3

Giới tính: Nam

10

Dương Phát, sinh ngày 15/10/1967 tại Vũng Tàu

Tên gọi Việt Nam: Dương Phát

Hiện trú tại: 57 Lý Thường Kiệt, phường 1

Giới tính: Nữ

11

Dương Đức, sinh ngày 26/8/1968 tại Vũng Tàu

Tên gọi Việt Nam: Dương Đức

Hiện trú tại: 57 Lý Thường Kiệt, phường 1

Giới tính: Nữ

12

Dương Tới, sinh ngày 03/9/1971 tại Vũng Tàu

Tên gọi Việt Nam: Dương Tới

Hiện trú tại: 113 Trương Công Định, phường 3

Giới tính: Nữ

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản