Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 604/1999/QĐ-BKH-VPTĐ về việc thành lập tổ chuyên gia tư vấn Thẩm định (Tổ Thẩm định) điều chỉnh Tổng mức đầu tư cho các công trình Thủy điện Ialy và Sông Hinh do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 604/1999/QĐ/BKH-VPTĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: ***
Ngày ban hành: 05/11/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 604/1999/QĐ/BKH-VPTĐ
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký: ***
Ngày ban hành: 05/11/1999
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 604/1999QĐ//BKH-VPTĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHUYÊN GIA TƯ VẤN THẨM ĐỊNH (TỔ THẨM ĐỊNH) ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CHO CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN IALY VÀ SÔNG HINH

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì việc thẩm định xác định lại Tổng mức đầu tư của các Công trình thủy điện Ialy và Sông Hinh (công văn số 4181/VPCP ngày 14 tháng 9 năm 1999 của Văn phòng Chính phủ);
Căn cứ danh sách cử cán bộ tham gia Tổ thẩm định của các Bộ, ngành có liên quan;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ chuyên gia tư vấn Thẩm định, xác định lại Tổng mức đầu tư của dự án thủy điện Ialy và Tổ chuyên gia tư vấn Thẩm định, xác định lại Tổng mức đầu tư của dự án thủy điện Sông Hinh (hai tổ này sau đây gọi tắt là Tổ Thẩm định);

Tổ Thẩm định dự án thủy điện Ialy gồm tổ trưởng, một tổ phó và các thành viên (có danh sách kèm theo), Tổ Thẩm định dự án thủy điện Sông Hinh gồm tổ trưởng và các thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Tổ Thẩm định có nhiệm vụ giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Tổng mức đầu tư và đánh giá dự án theo các nội dung đã nêu trong Kế hoạch thẩm định và báo cáo kết qủa thẩm định trước hội nghị thẩm định hoặc các phiên họp khi có yêu cầu.

- Thời gian thẩm định: 20 ngày kể từ ngày ký quyết định;

- Kinh phí thù lao thẩm định sẽ được ghi trong hợp đồng phù hợp với các quy định hiện hành.

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN GIA TỔ THẨM ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN IALY

STT

Họ và Tên

Cơ quan

Điện thoại

1

Bùi Tường Lân

Chánh VPTĐDA, Bộ KH & ĐT (Tổ trưởng)

 

2

Đinh Qúy

Phó VPTĐ DA, Bộ KH & ĐT (Tổ phó)

 

3

Trịnh Hữu Văn

c/v VPTĐ - BKH

 

4

Trần Thị Oanh

c/v VPTĐ - BKH

 

5

Phạm Công Đỉnh

c/v vụ Công nghiệp - BKH

 

6

Nguyễn Tộ

P.Vụ trưởng, Vụ Giá tư liệu sản xuất, BVGCP

 

7

Nguyễn Thị Liễu

c/v Ban VGCP

 

8

Phạm Sơn Hà

C/v Tổng cục ĐT, Bộ TC

 

9

Hoàng Thanh Phương

Tổng Công ty điện lực VN

 

10

Nguyễn Đức Đạt

Tổng Công ty điện lực VN

 

11

Lê Kim Hưng

Tổng Công ty điện lực VN

 

12

Nguyễn Thành Đô

Tổng Công ty điện lực VN

 

13

Lê Sỹ Hội

Tổng Công ty điện lực VN

 

14

Nguyễn Văn Tuấn

Tổng Công ty điện lực VN

 

15

Trần Đình Vượng

C/v phòng Thẩm định NHĐTPT

 

16

Nguyễn Quyết Thắng

Viện KTXD, Bộ Xây dựng

 

17

Nguyễn Văn Phú

c/v VPTĐ, Bộ XD

 

18

Nguyễn Văn Định

c/v Vụ KHĐT, Bộ Công nghiệp

 

 

DANH SÁCH CHUYÊN GIA TỔ THẨM ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SÔNG HINH

STT

Họ và tên

Cơ quan

Điện thoại

1

Nguyễn Minh

Phó VPTĐ - BKH, Tổ trưởng

 

2

Đỗ Mạnh Tuấn

c/v VPTĐ - BKH

 

3

Trần Kim Thanh

c/v VPTĐ - BKH

 

4

Phạm Công Đỉnh

c/v Vụ Công nghiệp - BKH

 

5

Nguyễn Tộ

P.vụ trưởng, Vụ Giá tư liệu sản xuất, BVGCP

 

6

Nguyễn Thị Liễu

c/v Ban VGCP

 

7

Phạm Sơn Hà

C/v tổng Cục ĐT, Bộ TC

 

8

Hoàng Thanh Phương

Trưởng ban KTĐT, TCty điện Việt Nam

 

9

Nguyễn Đức Đạt

Tổng công ty điện lực Việt Nam

 

10

Trần Văn Tiếp

Tổng công ty điện lực Việt Nam

 

11

Nguyễn Văn Thêm

Tổng công ty điện lực Việt Nam

 

12

Lê Sỹ Hội

Tổng công ty điện lực Việt Nam

 

13

Trần Văn Thọ

Tổng công ty điện lực Việt Nam

 

14

Trần Đình Vượn

c/v phòng Thẩm định NHĐT PT

 

15

Nguyễn Quyết Thắng

Viện KTXD, Bộ Xây dựng

 

16

Nguyễn Văn Phú

c/v VPTĐ Bộ XD

 

17

Nguyễn Văn Định

c/v Vụ KHĐT, Bộ Công nghiệp

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản