8498

Quyết định 599/2000/QĐ-BVHTT thành lập Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

8498
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 599/2000/QĐ-BVHTT thành lập Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Số hiệu: 599/2000/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Nguyễn Khoa Điềm
Ngày ban hành: 10/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 599/2000/QĐ-BVHTT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin
Người ký: Nguyễn Khoa Điềm
Ngày ban hành: 10/04/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 599/2000/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2000 

  

QUYẾT ĐỊNH

VÊ VIỆC THÀNH LẬP BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ THƯ KÝ BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN 

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 8/11/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Bộ VHTT
Căn cứ Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg ngày 23/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ;
Xét nhu cầu công tác,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, gồm các thành viên có tên sau:

1. Nguyễn Khoa Điềm, Bộ Trưởng Bộ VHTT, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

2. Trần Văn Đăng, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

3. Hà Quang Dự, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ banThể dục Thể thao, Phó trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

4. Nguyễn Ngô hai,Phó trưởng Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, Uỷ viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

5. Lưu Trần Tiêu, Thứ trưởng Bộ VHTT

6. Võ Hồng Quang, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin

Điều 2. Thành lập Tổ thư ký Ban Chỉ đạo gồm các thành viên có tên sau:

1. Tổ trưởng: Cục trưởng Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở Bộ VHTT Hà Văn Tăng.

2. Các tổ phó:

- Giám đốc Văn phòng đại diện Bộ VHTT tại thành phố Hồ Chí Minh Lê Xuân,

- Phó Văn phòng Bộ VHTT Nguyễn Hữu Thức,

3. Các Uỷ viên

- Uỷ viên thường trực: Phó trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Bộ VHTT Hoàng Xuân Đông

- Uỷ viên: Phó Trưởng phòng Nếp sống văn hoá, Cục VHTT cơ sở Bộ VHTT Hoàng Bích Nga.

Điều 3. Bộ phận thường trực của Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ VHTT. Kinh phí hoạt động của bộ phận thuờng trực Ban Chỉ dạo được dự toqns trong ngân sách của Bộ VHTT.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ,Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, Cục trưởng Cục VHTT cơ sở các các thành viên có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như điều 5,
Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để báo cáo)
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ,
- Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng các Ban của Đảng và Chính phủ
- Viện Kiểm sát, Toà án nhân dân tối cao,
- Các cơ quan đoàn thể TW,
- Các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ VHTT,
- Lưu VP, Vụ TCCB

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN 
Nguyễn Khoa Điềm

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản