Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5933/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM HẢI SẢN THÀNH ĐƠN VỊ KINH TẾ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân
ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua
ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Xét Thông báo số 562/ĐMDN ngày 27 tháng 10 năm 2004 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố về việc chuyển Công ty Xuất nhập khẩu nông lâm hải sản (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập) thành đơn vị kinh tế hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn ;
Xét Tờ trình số 752/TCT/tc-lđtl ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn ;
Xét Tờ trình số 327/KHĐT-KD ngày 17 tháng 11 năm 2004 của
Sở Kế hoạch và đầu tư;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Công ty Xuất nhập khẩu nông lâm hải sản (doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, thành lập theo Quyết định số 62/QĐ-UB ngày 26 tháng 10 năm 1992 của ủy ban nhân dân thành phố) thành đơn vị kinh tế hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

- Tên giao dịch nước ngoài : Agrimexco.

Điều 2. Trụ sở của Công ty đặt tại : 176 Hai Bà Trưng, quận 1.

Điều 3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty : Sản xuất kinh doanh nông, lâm, hải sản. Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), vật tư, thực phẩm chế biến, công nghệ phẩm, thủ công mỹ nghệ, may mặc, giày da, cây con giống các loại, thuốc thú y, thuốc trừ sâu, phương tiện vận chuyển (xe ôtô, xe tải, xe chuyên dùng), máy móc thiết bị, phụ tùng phục vụ nông nghiệp, hàng tiêu dùng, hàng kim khí điện máy, mỹ phẩm. Sản xuất thức ăn gia súc. Sản xuất, lắp ráp xe gắn máy CKD. Gia công, đóng gói, bảo quản hàng hóa. Dịch vụ giao nhận hàng xuất nhập khẩu. Đầu tư khai thác nuôi trồng thủy sản. Gia công đóng gói bao bì hàng hóa xuất khẩu, phân loại và bảo quản hàng hóa.

Điều 4. Hội đồng quản trị Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn có trách nhiệm :

4.1- Tiếp nhận nguyên trạng cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, vốn, tài sản, các hợp đồng kinh tế dở dang, công nợ (nếu có), lao động (lập phương án xử lý số lao động dôi dư để Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thẩm định trình ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt), chức năng, nhiệm vụ của Công ty Xuất nhập khẩu nông lâm hải sản.

4.2- Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Xuất nhập khẩu nông lâm hải sản.

4.3- Tiến hành các thủ tục và đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng có liên quan của thành phố theo đúng quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 62/QĐ-UB ngày 26 tháng 10 năm 1992 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Công ty Xuất nhập khẩu nông lâm hải sản. Công ty Xuất nhập khẩu nông lâm hải sản nộp bản chính quyết định thành lập và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Xuất nhập khẩu

nông lâm hải sản tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; nộp con dấu tại Công an

thành phố (PC13).

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Công ty Xuất nhập khẩu nông lâm hải sản và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 6
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính
- TTUB : CT, các PCT
- Các Ban Đảng : TC, VPTU
- TT Ban ĐMQLDN.TP
- Cục Thuế, Công an TP
- Chi nhánh NHNN.TP
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ CNN
- Lưu (CNN.K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản