9698

Quyết định 588/2000/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu tiêu thụ gỗ tự nhiên và gỗ vườn rừng năm 2000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn ban hành

9698
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 588/2000/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu tiêu thụ gỗ tự nhiên và gỗ vườn rừng năm 2000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn ban hành

Số hiệu: 588/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: La Thị Thính
Ngày ban hành: 02/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 588/2000/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
Người ký: La Thị Thính
Ngày ban hành: 02/06/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 588/2000/QĐ-UB

Bắc Kạn, ngày 02 tháng 06 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIAO CHỈ TIÊU TIÊU THỤ GỖ TỰ NHIÊN VÀ GỖ VƯỜN RỪNG NĂM 2000 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994;
Căn cứ Quyết định số: 358/QĐ-UB ngày 14/4/2000 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu khai thác, tiêu thụ và chế biến lâm sản năm 2000;
Theo đề nghị của sở Kế hoạch-Đầu tư tại tờ trình số: 166/TT-KH&ĐT V/v giao chỉ tiêu, tiêu thụ gỗ rừng tự nhiên và gỗ vườn rừng năm 2000;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu tiêu thụ gỗ tự nhiên và gỗ vườn rừng cho Công ty Xuất nhập khẩu-Du lịch tỉnh Bắc Kạn trong chỉ tiêu dự phòng và cung ứng Chương trình 135 đã giao tại Quyết định số: 358/QĐ-UB ngày 14/4/2000 của UBND tỉnh Bắc Kạn cụ thể như sau:

- Gỗ rừng tự nhiên: 60 m3 ( Gồm có: Lâm trường Bạch Thông: 20 m3; lâm trường Chợ Mới: 20m3; Lâm trường Chợ Đồn: 20m3 )

- Gỗ vườn rừng phân tán: 100m3

Tổng cộng: 160m3

Điều 2. Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm cấp giấy phép và hướng dẫn Công ty Xuất nhập khẩu-Du lịch thực hiện.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Nông nghiệp - PTNT, Giám đốc sở Kế hoạch-Đầu tư, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Giám đốc các Lâm trường: Bạch Thông, Chợ Mới, Chợ Đồn và Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu-Du lịch, Thủ trưởng các Ban, Ngành liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3(thực hiện).
- TT tỉnh uỷ ( B/c)
- TT HĐND+UBND tỉnh.
- UBND các huyện:
Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới.
- Lưu: VT-TH-NLN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
 

 

La Thị Thính
Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản