8448

Quyết định 58/2000/QĐ-TTg chuyển Công ty Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu quận 10, thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

8448
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 58/2000/QĐ-TTg chuyển Công ty Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu quận 10, thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 58/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/06/2000 Số công báo: 23-23
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 58/2000/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/05/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/06/2000
Số công báo: 23-23
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 58/2000/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2000 


 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu quận 10, thành phố Hồ Chí Minh theo đề nghị tại công văn số 114/UB-KT ngày 10 tháng 01 năm 2000 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh :

1. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần : 13.000.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 35% vốn Điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty và các đối tượng ngoài Công ty 65% vốn Điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu quận 10, thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm ngày 01 tháng 10 năm 1999 để cổ phần hoá là 40.664.664.361 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty 12.871.441.803 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

- Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 16.878 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi là 506.340.000 đồng.

- Trong đó số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp trả dần 1.315 cổ phần tương ứng 92.050.000 đồng.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu quận 10, thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.

- Tên giao dịch quốc tế : Thiên Nam Trading Import - Export Joint stock Company.

- Tên viết tắt : tenimex.

- Trụ sở chính : số 355 - 365 Ngô Gia Tự, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam kinh doanh các ngành nghề sau :

- Xuất nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng nông, thủy hải sản, lương thực, thực phẩm, điện tử, xe gắn máy, nguyên nhiên vật liệu, vật tư, máy móc thiết bị, phân bón, phương tiện vận tải, vật liệu xây dựng và trang trí nội thất, mỹ phẩm.

- Dịch vụ nhận ủy thác xuất nhập khẩu các mặt hàng Nhà nước cho phép.

- Tổ chức các họat động dịch vụ cầm đồ, du lịch, khách sạn, nhà hàng, karaoke, cho thuê văn phòng đại diện, kinh doanh vàng, bạc, salon auto, sửa chữa xe, tráng rọi ảnh màu, máy văn phòng, photocopy, diệt trừ mối...

- Mua bán, đại lý, ký gửi các mặt hàng công nghệ phẩm, lương thực, thực phẩm, vật tư thiết bị, phương tiện vận tải, rượu, thuốc lá nội, nông sản, thủy hải sản, kim khí điện máy, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, phân bón, thuốc trừ sâu, vật tư, máy móc thiết bị, mỹ phẩm, sách và văn hóa phẩm.

Điều 4. Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo giấy phép đăng ký, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu quận 10, thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ Công ty cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ủy ban nhân dân quận 10, Giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như Điều 5,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Tài chính, KH & ĐT,
Lao động - Thương binh & Xã hội,
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : TH, KTTH,
- Lưu : ĐMDN (5), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản