9399

Quyết định 573/2003/QĐ-UB về việc cho phép thành lập 5 Đội phòng cháy, chữa cháy trực thuộc Công an thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

9399
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 573/2003/QĐ-UB về việc cho phép thành lập 5 Đội phòng cháy, chữa cháy trực thuộc Công an thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 573/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 10/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 573/2003/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 10/02/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 573/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2003 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP 5 ĐỘI PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRỰC THUỘC CÔNG AN THÀNH PHỐ  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Xét yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy của thành phố;
Xét đề nghị của Giám đốc Công an thành phố tại Công văn số 15/TT-CATP (PC.13) ngày 26 tháng 7 năm 2002 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 147/TCCQ ngày 03 tháng 11 năm 2002;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Giám đốc Công an thành phố;

1.1. Thành lập mới 5 Đội phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn các quận - huyện: quận Tân Bình, quận 2, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ. Bộ máy, tổ chức, hoạt động của các Đội phòng cháy, chữa cháy thực hiện theo quy định của ngành Công an và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.2. Di dời Đội phòng cháy, chữa cháy trên sông từ địa bàn quận 1 sang quận 2.

Điều 2. Giao trách nhiệm:

2.1. Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Ủy ban nhân dân quận 2, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ giải quyết địa điểm xây dựng doanh trại cho các Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy mới thành lập và chuyển địa điểm nêu tại Điều 1 quyết định này; trong thời gian quý I/năm 2003.

2.2. Giám đốc Công an thành phố chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Quy hoạch - kiến trúc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện có liên quan thực hiện nhanh các thủ tục cần thiết để lập dự án đầu tư cơ sở vật chất cần thiết cho yêu cầu thành lập mới 5 Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và di dời Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trên sông, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện trong quý II/ năm 2003.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở - ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận Tân Bình, quận 2, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Các Ban TU (TC, NC);
- Sở TC-VG, Sở ĐC-NĐ, Sở XD;
- Ban Tổ chức Chính quyền TP (2b);
- VPHĐ-UB; các PVP, các Tổ NCTH;
- Lưu (NC-P)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
 
 

 
Lê Thanh Hải

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản