5365

Quyết định 5478/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Thương mại dịch vụ quận 3 thành Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ quận 3 do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5365
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 5478/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Thương mại dịch vụ quận 3 thành Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ quận 3 do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5478/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 04/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5478/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 04/11/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5478/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN 3 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN 3.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài Chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Quyết định số 4674/QĐ-UB ngày 23 tháng 9 năm 2004 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Thương mại dịch vụ quận 3 ;
Xét tờ trình số 498/ĐMDN ngày 01 tháng 10 năm 2004 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thương mại dịch vụ quận 3 như sau :

1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần : 10.600.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 51,00% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho CB-CNV trong doanh nghiệp : 36,00% vốn điều lệ (trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 26,12% vốn điều lệ).

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông ngoài doanh nghiệp : 13,00% vốn điều lệ.

2. Việc bán cổ phần cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp theo hình thức đấu giá, được thực hiện thông qua tổ chức tài chính trung gian theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa : ngày 31 tháng 12 năm 2002 :

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp : 12.738.946.350 đồng.

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 10.609.001.044 đồng.

4. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

- Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo phương án được duyệt : 27.690 cổ phần.

- Phần giá trị được ưu đãi : 830.700.000 đồng.

Trong đó :

- Tổng số cổ phần bán cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp được trả dần trong 10 năm : 1.105 cổ phần.

- Phần giá trị được trả dần : 77.350.000 đồng.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thương mại dịch vụ quận 3 thành Công ty Cổ phần - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ quận 3 ;

- Tên giao dịch quốc tế : THIRD DISTRICT SERVICE TRADING JOINT STOCK COMPANY ;

- Tên gọi tắt : TDST JSC ;

- Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 158 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ quận 3 sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau :

- Kinh doanh các mặt hàng công nghệ phẩm, kim khí điện máy, vải sợi, máy móc thiết bị, phụ tùng thay thế, thực phẩm chế biến, hàng nông sản,

mỹ nghệ, chất đốt, vật liệu xây dựng. Kinh doanh dịch vụ cầm đồ, khách sạn, ăn uống. Cung ứng xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy hải sản. ủy thác nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, hàng tiêu dùng.

- Phát hành sách, vật phẩm văn hóa (giấy, văn phòng phẩm, dụng cụ văn phòng, băng từ các loại). Sản xuất băng video, băng cassette và các loại băng đĩa từ khác, lập chương trình và phát hành băng video, cassette các loại; cho thuê băng video, quay camera, chụp ảnh, tráng rọi ảnh, photocopy. In lụa, in roneo, đóng cắt xén giấy. Mua bán vật tư ngành ảnh, thiết bị dụng cụ thể thao, vật dụng trang trí hồ cá kiểng. Liên doanh liên kết các đơn vị trong và ngoài nước sản xuất kinh doanh các mặt hàng phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

- Mua bán nhiên liệu (xăng, dầu các loại); dịch vụ nhận và chi trả kiều hối (chỉ được thực hiện khi có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Điều 4. Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ quận 3 :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật ;

hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước – Công ty Thương mại dịch vụ quận 3 có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ quận 3.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ

Quyết định số 200/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 1992 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thương mại dịch vụ quận 3, sau khi Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ quận 3 được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo luật định.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi Cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 3, Giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ quận 3 và các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 6
- BCĐ Đổi mới và PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND TP
- Thường trực UBND TP
- Văn phòng Thành ủy
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Thường trực Ban ĐMQLDN. TP
- Sở LĐTB&XH
- Cục Thuế thành phố
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Công an thành phố
- Chi nhánh NHNN/TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT, Tổ CNN
- Lưu (CNN/K).

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 Nguyễn Thiện NhânVăn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản