8446

Quyết định 54/2000/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn công trình \"Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ năm 1945 đến nay\" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

8446
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 54/2000/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn công trình \"Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ năm 1945 đến nay\" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 54/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 19/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/06/2000 Số công báo: 23-23
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 54/2000/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 19/05/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/06/2000
Số công báo: 23-23
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54/2000/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN CÔNG TRÌNH "LỊCH SỬ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn công trình ''Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ năm 1945 đến nay''. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ phê duyệt đề cương, chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, biên soạn và nghiệm thu công trình.

Điều 2. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm :

1. Ông Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban.

2. Ông Đỗ Quang Trung, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Phó trưởng ban.

3. Ông Nguyễn Khánh, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, ủy viên.

4. Ông Đặng Thí, nguyên Bộ trưởng, Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng, ủy viên.

5. Ông Đoàn Trọng Truyến, nguyên Bộ trưởng, Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, ủy viên.

6. Ông Đoàn Mạnh Giao, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ủy viên.

7. Ông Văn Tạo, nguyên Viện trưởng Viện Sử học thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, ủy viên.

8. Ông Lê Mậu Hãn, nguyên Chủ nhiệm Khoa Lịch sử của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ủy viên.

9. Ông Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, ủy viên.

10. Ông Tô Tử Hạ, Phó trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, ủy viên kiêm Tổng Thư ký.

11. Ông Chu Văn Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tổ chức khoa học Nhà nước (Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ), ủy viên.

Điều 3. Giao Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì thực hiện công trình này.

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quản lý công trình theo cơ chế công trình khoa học cấp Nhà nước; cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính giải quyết kinh phí để thực hiện công trình theo đúng kế hoạch nghiên cứu và biên soạn do Ban Chỉ đạo duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận :

- Thường vụ Bộ Chính trị,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ,
- Các HĐND, UBND tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Công báo,
- Các thành viên Ban Chỉ đạo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
các đơn vị trực thuộc,
- Lưu : KG (3), Văn thư.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


 

Phan Văn Khải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản