380451

Quyết định 524/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

380451
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 524/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 524/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 30/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/04/2018 Số công báo: 495-496
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 524/QĐ-CTN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước
Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 30/03/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/04/2018
Số công báo: 495-496
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 524/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 30/TTr-CP ngày 31/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 524/QĐ-CTN ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch nước)

1.

Mai Thúy Vi, sinh ngày 28/7/1976 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Saitamaken, Kawagoeshi, Shimooibukuro 437-24

Giới tính: Nữ

2.

Đỗ Thị Bạch Trang, sinh ngày 22/6/1968 tại Bình Định

Hiện trú tại: Kanagawaken, Kawasakishi, Takatsuku Kanigaya 3-7 Yarigasaki 2-406

Giới tính: Nữ

3.

Lê Đỗ Nhật Khoa, sinh ngày 07/9/1996 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Kanagawaken, Kawasakishi, Takatsuku Kanigaya 3-7 Yarigasaki 2-406

Giới tính: Nam

4.

Trần Minh Phúc, sinh ngày 20/9/1997 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Tokyoto, Adachiko, Umeda 1 chome 18 ban 6 go

Giới tính: Nam

5.

Dương Kim Yến, sinh ngày 05/9/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Osakafu, Hirakashi, Yabumotomachi, 7-32-203

 

Giới tính: Nữ

6.

Nguyễn Minh Châu, sinh ngày 24/6/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Toyamaken, Toyamashi, Akyioshi Shinmachi, 21-23

Giới tính: Nữ

7.

Trần Thị Kim Phụng, sinh ngày 08/12/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kanagawaken, Kawasakishi, Tamaku Higashi Ikuta, 1-10-3-108

Giới tính: Nữ

8.

Trần Thị Thúy Huyên, sinh ngày 01/01/1992 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Chibaken, Funabashishi Takinoi 1-40-1

Giới tính: Nữ

9.

Võ Nhật Minh, sinh ngày 27/5/1993 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Shizuokaken, Hamamatsushi, Kitaku, Mikakaharacho 842-2

Giới tính: Nam

10.

Lê Tuyết Hân, sinh ngày 03/02/2014 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Shizuokaken, Shizuokashi Surugaku Ariakecho 6-1-206

Giới tính: Nữ

11.

Lê Tuyết Lam, sinh ngày 03/6/2016 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Shizuokaken, Shizuokashi Surugaku Ariakecho 6-1-206.

Giới tính: Nữ

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản