Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 524/2007/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 524/2007/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Nguyễn Minh Triết
Ngày ban hành: 05/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/08/2007 Số công báo: 624-625
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 524/2007/QĐ-CTN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước
Người ký: Nguyễn Minh Triết
Ngày ban hành: 05/06/2007
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/08/2007
Số công báo: 624-625
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 524/2007/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 38/TTr-CP ngày 22/05/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 12 ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các ông (bà) có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN CAMPUCHIA HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 524/2007/QĐ-CTN ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Trần Siêu, sinh ngày 20/02/1962 tại Campuchia;

Giới tính: Nữ

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Siêu.

Hiện trú tại: SỐ 1522A PHẠM THẾ HIỂN, PHƯỜNG 6, QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

2. Lâm Kim Ánh, sinh ngày 12/10/1944 tại Campuchia;

Giới tính: Nữ

Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Kim Ánh.

Hiện trú tại: SỐ 1413/6 PHẠM THẾ HIỂN, PHƯỜNG 6, QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

3. Lâm Kim Huệ, sinh ngày 15/10/1968 tại Campuchia;

Giới tính: Nữ

Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Kim Huệ.

Hiện trú tại: SỐ 1413/6 PHẠM THẾ HIỂN, PHƯỜNG 6, QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

4. Tia Khmao, sinh ngày 20/5/1969 tại Campuchia;

Giới tính: Nữ

Có tên gọi Việt Nam là: Trương Mộng Thúy.

Hiện trú tại: SỐ 1/22/1 ĐƯỜNG ĐỖ NHUẬN, PHƯỜNG SƠN KỲ, QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

5. Chea BunChhai, sinh ngày 13/6/1962 tại Campuchia;

Giới tính: Nam

Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Hưng Tài.

Hiện trú tại: SỐ 109 GÒ CÔNG, PHƯỜNG 13, QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

6. Uch Lenh, sinh ngày 20/10/1957 tại Campuchia;

Giới tính: Nữ

Có tên gọi Việt Nam là: Thẩm Diệp Linh.

Hiện trú tại: SỐ 297/5A NƠ TRANG LONG, PHƯỜNG 13, QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

7. Uy Te Ping, sinh ngày 14/4/1975 tại Campuchia;

Giới tính: Nữ

Có tên gọi Việt Nam là: Vi Đức Bình.

Hiện trú tại: SỐ 86/8/11 ĐƯỜNG 100 BÌNH THỚI, PHƯỜNG 14, QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

8. Trần Vĩnh Hòa, sinh ngày 18/12/1955 tại Campuchia;

Giới tính: Nam

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Vĩnh Hòa.

Hiện trú tại: 175/7 (191/3) PHÓ CƠ ĐIỀU, PHƯỜNG 6, QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

9. Lim Long Huốt, sinh ngày 27/9/1965 tại Campuchia;

Giới tính: Nam

Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Lương Phúc.

Hiện trú tại: G5.3 CHUNG CƯ CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG 12, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

10. Cao Ngọc Hoan, sinh ngày 21/01/1969 tại Campuchia;

Giới tính: Nữ

Có tên gọi Việt Nam là: Cao Ngọc Hoan.

Hiện trú tại: G5.3 CHUNG CƯ CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG 12, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

11. Lim Vĩnh Phát, sinh ngày 20/8/1996 tại thành phố Hồ Chí Minh;

Giới tính: Nam

Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Vĩnh Phát

Hiện trú tại: G5.3 CHUNG CƯ CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG 12, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

12. Lim Vĩnh Phú, sinh ngày 23/9/1997 tại TP Hồ Chí Minh;

Giới tính: Nam

Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: G5.3 CHUNG CƯ CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG 12, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản