8222

Quyết định 51/2000/QĐ-BCN thành lập Công ty Công nghệ thông tin GENPACIFIC đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

8222
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 51/2000/QĐ-BCN thành lập Công ty Công nghệ thông tin GENPACIFIC đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 51/2000/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 11/09/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 51/2000/QĐ-BCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 11/09/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 51/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GENPACIFIC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam tại Tờ trình số 349/CV-ĐT-HĐQT ngày 26 tháng 7 năm 2000;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty Công nghệ thông tin GENPACIFIC, doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam, trên cơ sở tổ chức lại Chi nhánh của Tổng Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên giao dịch quốc tế : GENPACIFIC.

- Trụ sở chính của Công ty đặt tại 391A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty có Chi nhánh tại Hà Nội trên cơ sở chuyển Trung tâm Tin học GENPACIFIC-Hà Nội thành Chi nhánh của Công ty tại Hà Nội.

- Công ty Công nghệ thông tin GENPACIFIC là pháp nhân theo luật pháp Việt Nam kể từ ngày được đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty:

- Tổ chức kinh doanh và sản xuất máy tính thương hiệu Việt Nam;

- Phát triển xây dựng phần mềm để xuất khẩu và phục vụ trong nước;

- Cung cấp các dịch vụ Điện tử, Tin học, Tự động hoá cho khách hàng;

- Thực hiện sản xuất kinh doanh, dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

-Vốn Điều lệ của Công ty tại thời điểm thành lập: 15,9 tỷ đồng, trong đó :

*Vốn cố định : 9,4 tỷ đồng, trong đó :

+Vốn ngân sách : 3,2 tỷ đồng

+Vốn tự bổ sung: 6,2 tỷ đồng

*Vốn lưu động : 6,5 tỷ đồng, trong đó:

+Vốn ngân sách : 2,5 tỷ đồng

+Vốn tự bổ sung: 4,0 tỷ đồng

Điều 3. Công ty Công nghệ thông tin GENPACIFIC có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam phê duyệt, theo Luật doanh nghiệp Nhà nước và những quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam, Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin GENPACIFIC, Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4,
- VP Chính phủ,
- Bộ Kế hoạch- Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ KHCNMT,
- Bộ Thương mại,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Kho bạc Nhà nước ,
- UBND TP.Hà Nội,
-UBND TP. HCM,
- Lưu VP, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 
Đặng Vũ Chư

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY KẾT CẤU THÉP -CƠ KHÍ XÂY DỰNG
(Tại thời điểm thành lập Công ty)

A.CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC

1. Nhà máy Kết cấu thép -Cơ khí Đông Anh, Hà Nội.

2. Nhà máy Cơ khí Hồng Nam, Hà Nội.

3. Nhà máy Quy chế cơ khí và Xây dựng (tên cũ là Xí nghiệp Vật tư, thiết bị xây dựng Từ Liêm, Hà Nội).

4.Xí nghiệp Kinh doanh kim khí và vật tư tổng hợp Đông Anh, Hà Nội.

5. Xí nghiệp Xây lắp 5, thành phố Thái Nguyên.

6. Xí nghiệp Kết cấu thép- Cơ giới xây dựng, thành phố Thái Nguyên.

7. Trung tâm Tư vấn xây dựng và thiết kế, tại E1, đường Giải Phóng, quận Đống Đa, Hà Nội.

B. ĐƠN VỊ CÓ VỐN GÓP CỦA CÔNG TY

1. Công ty Liên doanh Cốp pha thép Việt Trung tại Thái Nguyên.

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản