7608

Quyết định 49/2002/QĐ-BCN thành lập Ban vận động thành lập Phân hội Kế toán ngành Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

7608
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 49/2002/QĐ-BCN thành lập Ban vận động thành lập Phân hội Kế toán ngành Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 49/2002/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Châu Huệ Cẩm
Ngày ban hành: 18/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 49/2002/QĐ-BCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Châu Huệ Cẩm
Ngày ban hành: 18/11/2002
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 49/2002/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP PHÂN HỘI KẾ TOÁN NGÀNH CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 02/HKTVN ngày 28/4/1994 của Trung ương Hội Kế toán Việt Nam và hướng dẫn thành lập Phân hội Kế toán ngành, Hội Kế toán địa phương và Chi hội cơ sở;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban vận động thành lập Phân hội Kế toán ngành Công nghiệp gồm 18 đồng chí (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban vận động có nhiệm vụ tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị và tổ chức Đại hội thành lập Phân hội Kế toán ngành Công nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/HKTVN ngày 28/4/1994 của Trung ương Hội Kế toán Việt Nam; Ban vận động tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ thành lập Phân hội Kế toán ngành Công nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Tổ chức Cán bộ, Tài chính Kế toán; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các đồng chí có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TW Hội Kế toán Việt Nam;
- Lưu VP, TCKT.


KT.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Châu Huệ Cẩm


DANH SÁCH

BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP PHÂN HỘI KẾ TOÁN NGÀNH CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số /2002/QĐ-BCN ngày tháng năm 2002)

1. Đ/c Phạm Công Tham, Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, Trưởng Ban;

2. Đ/c Đinh Văn Phú, Hiệu trưởng Trường Trung học Kinh tế, Phó Ban;

3. Đ/c Đinh Thị Trại, Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Công nghiệp Việt Nam, Uỷ viên;

4. Đ/c Phan Chí Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam, Uỷ viên;

5. Đ/c Võ Thị Luyên, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, Uỷ viên;

6. Đ/c Trần Thị Hậu, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, Uỷ viên;

7. Đ/c Vũ Đức Thành, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, Uỷ viên;

8. Đ/c Phạm Thị Lý, Kế toán trưởng Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Uỷ viên;

9. Đ/c Lê Trung Sơn, Kế toán trưởng Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Uỷ viên;

10. Đ/c Đặng Thúc Kháng, Kế toán trưởng Tổng Công ty Thép Việt Nam, Uỷ viên;

11. Đ/c Vũ Xuân Hòa, Kế toán trưởng Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam, Uỷ viên;

12. Đ/c Trần Sơn Châu, Kế toán trưởng Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Uỷ viên;

13. Đ/c Phạm Việt Dũng, Tổng biên tập Báo Công nghiệp Việt Nam, Uỷ viên;

14. Đ/c Nguyễn Thị Dung, Kế toán trưởng Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, Uỷ viên;

15. Đ/c Đoàn Tiến Cường, Kế toán trưởng Tổng Công ty Da - Giầy Việt Nam, Uỷ viên;

16. Đ/c Nguyễn Thanh Thủy, Phó ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam, Uỷ viên;

17. Đ/c Trần Tiến Cảnh, Kế toán trưởng Công ty Giấy Bãi Bằng, Uỷ viên;

18. Đ/c Vũ Kim Chinh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Kinh tế, Uỷ viên.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản