9223

Quyết định 480/QĐ-TLĐ năm 1989 về việc phân cấp chỉ đạo trực tiếp các cơ sở trong ngành cho công đoàn bưu điện Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

9223
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 480/QĐ-TLĐ năm 1989 về việc phân cấp chỉ đạo trực tiếp các cơ sở trong ngành cho công đoàn bưu điện Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 480/QĐ-TLĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Dương Xuân An
Ngày ban hành: 25/09/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 480/QĐ-TLĐ
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Người ký: Dương Xuân An
Ngày ban hành: 25/09/1989
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 480/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 1989 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP CHỈ ĐẠO TRỰC TIẾP CÁC CƠ SỞ TRONG NGÀNH CHO CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

BAN THƯ KÝ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căn cứ Điều 29, chương V Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Để phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ và tổ chức quản lý của ngành Bưu điện trong giai đoạn mới.
Theo đề nghị của Công đoàn Bưu điện Việt Nam và Ban Tổ chức Tổng liên đoàn .

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Chuyển các công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố, đặc khu và công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Bưu điện Việt Nam và sự chỉ đạo phối hợp của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, đặc khu theo nội dung quy định tại công văn số 1587/ ToC- TLĐ ngày 2/12/1987 của Tổng công đoàn Việt Nam.

Điều 2. Công đoàn Bưu điện Việt Nam chịu trách nhiệm trực tiếp bàn bạc với các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, đặc khu để tổ chức tiếp nhận, bàn giao các mặt công tác chu đáo (kể cả về tổ chức cán bộ tài chính, BHXH…) tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của công đoàn cơ sở và hoàn thành việc này trong năm 1989.

Điều 3. Công đoàn Bưu điện Việt Nam các LĐLĐ tỉnh, thành phố, đặc khu các ban: Tổ chức, Tài chính, BHXH và Văn phòng TLĐ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. BAN THƯ KÝ TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Dương Xuân An
Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản