221387

Quyết định 48/1999/QĐ-UB về thu đóng góp xây dựng giao thông và xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị trên đầu phương tiện xe cơ giới và xe súc vật trên địa bàn tỉnh Bình Phước

221387
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 48/1999/QĐ-UB về thu đóng góp xây dựng giao thông và xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị trên đầu phương tiện xe cơ giới và xe súc vật trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 48/1999/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành: 18/03/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 48/1999/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước
Người ký: Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành: 18/03/1999
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/1999/QĐ-UB

Bình Phước, ngày 18 tháng 03 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THU ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐẦU PHƯƠNG TIỆN XE CƠ GIỚI VÀ XE SÚC VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994.

Căn cứ Nghị quyết số 14/1999/NQHĐ kỳ họp thứ tư HĐND Tỉnh khóa V kỳ họp thứ tư ngày 14 đến ngày 16/01/1999.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành Quy định thu đóng góp xây dựng giao thông và xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị trên đầu phương tiện cơ giới và xe súc vật trên địa bàn Tỉnh Bình Phước (Bảng quy định kèm theo).

Điều 2: Giao Sở Tài chính – Vật giá cùng với Cục Thuế Nhà nước chịu trách nhiệm hướng dẫn thu – chi và quản lý qua Ngân sách Nhà nước theo tỷ lệ để lại cho xã 70%, huyện 30% sử dụng vào mục đích : xây dựng giao thông và xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá, kho bạc Nhà nước, Cục trưởng Cục thuế Nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện, xã và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Tấn Hiệu

 

QUY ĐỊNH

V/V THU ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐẦU PHƯƠNG TIỆN XE CƠ GIỚI VÀ XE SÚC VẬT KÉO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/1999/QĐ-UB 18/03/1999 của UBND Tỉnh Bình Phước)

1. Đối tượng thu : các phương tiện cơ giới đã đăng ký hoặc chưa đăng ký và xe súc vật kéo trên địa bàn Tỉnh Bình Phước.

2. Mức thu :

a) Đối với xe mô tô :

+ Xe có dung tích xy lanh đến 50cm3 thu 30.000 đồng/xe/năm.

+ Xe có dung tích xy lanh trên 50cm3 thu 50.000 đồng/xe/năm.

b) Đối với xe máy cày, máy kéo :

+ Xe có công suất đến 12 CV mức thu 200.000 đồng/xe/năm.

+ Xe có công suất trên 12 CV mức thu 250.000 đồng/xe/năm.

c) Đối với xe Ô-tô :

+ Xe con không kinh doanh vận tải thu 200.000 đồng/xe/năm.

+ Xe con kinh doanh vận tải, xe khách đến 30 ghế, xe tải đến 3,5 tấn thu 250.000 đồng/xe/năm.

+ Xe khách trên 30 ghế đến 54 ghế, xe tải trên 3,5 tấn đến 5 tấn thu 300.000 đồng/xe/năm.

+ Xe khách trên 54 ghế, xe tải trên 5 tấn đến 10 tấn thu 500.000 đồng/xe/năm.

+ Xe tải trên 10 tấn thu 1.000.000 đồng/xe/năm.

d) Đối với xe súc vật kéo : thu 70.000 đồng/xe/năm.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản