Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 4549/2004/QĐ-TCCB chấm dứt hiệu lực thi hành việc trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng Quy định tại Văn bản 867/VP năm 1992 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Số hiệu: 4549/2004/QĐ-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam Người ký: Phạm Long Trận
Ngày ban hành: 07/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4549/2004/QĐ-TCCB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam
Người ký: Phạm Long Trận
Ngày ban hành: 07/12/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4549/2004/QĐ-TCCB

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHẤM DỨT HIỆU LỰC THI HÀNH VIỆC TRỢ CẤP THƯỜNG XUYÊN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI VĂN BẢN SỐ 867/VP NGÀY 13/4/1992 CỦA TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 

Căn cứ Nghị định 51/CP ngày 1/8/1995 của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu chínhViễn thông Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 910/NQLT/BBCVT-TCTBCVTVN-CĐBĐVN ngày 2/12/2004 của Liên tịch Bộ Bưu chính, Viễn thông - Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Công đoàn Bưu điện Việt Nam về việc kết thúc trợ cấp thường xuyên theo Quy định tại Văn bản số 867/VP ngày 13/4/1992 của tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và giải quyết trợ cấp một lần;
Theo đề nghị của Ông trưởng Ban Chính sách kinh tế-Xã hội Công đoàn Bưu điện Việt Nam,

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Chấm dứt hiệu lực thi hành Văn bản số 867/VP ngày 13/4/1992 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng hưởng chính sách xã hội của ngành Bưu điện.

Điều 2 : Việc chấm dứt hiệu lực thi hành của Văn bản số 867/VP ngày 13/4/1992 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện từ ngày 01/01/2005.

Điều 3 : Các Ông : Chánh Văn phòng, Trưởng ban Tổ chức cán bộ-Lao động và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có đối tượng áp dụng chính sách tại Văn bản số 867/VP ngày 13/4/1992 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 
Phạm Long Trận

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản