4653

Quyết định 432/QĐ-TTg năm 2005 thành lập Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam thuộc Bộ Y tế và đổi tên Cục Y tế dự phòng và Phòng,chống HIV/AIDS thành Cục Y tế dự phòng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

4653
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 432/QĐ-TTg năm 2005 thành lập Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam thuộc Bộ Y tế và đổi tên Cục Y tế dự phòng và Phòng,chống HIV/AIDS thành Cục Y tế dự phòng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 432/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 20/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/05/2005 Số công báo: 23-24
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 432/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 20/05/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/05/2005
Số công báo: 23-24
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 432/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VIỆT NAM THUỘC BỘ Y TẾ VÀ ĐỔI TÊN CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ PHÒNG,CHỐNG HIV/AIDS THÀNH CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VIỆT NAM .

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 49 /2003 /NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, Căn cứ Quyết định số 36/2004/QĐ-TTG ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Thủ t­ướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến l­ược Quốc gia phòngchống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020,
Xét đề nghị của Bộ tr­ưởng Bộ Y tế và Bộ tr­ưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam thuộc Bộ Y tế trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức về phòng, chống HIV/AIDS từ Cục Y tế dự phòng và Phòng, chống HIV/AIDS. Đổi tên Cục tế dự phòng và Phòng, chống HIV/AIDS tr­ước đây thành Cục Y tế dự phòng Việt Nam:

Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam có tư­ cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; được hưởng kình phí từ ngân sách nhà n­ước và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà n­ước; có trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội.

Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam có tên giao dịch viết bằng tiếng Anh là Vietnam Administration of HIV/AIDS Control (viết tắt là VAAC).

Điều 2. Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam có chức năng giúp Bộ tr­ưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà n­ước và tổ chức thực hiện các hoạt động về lĩnh vực phòng, chống HIV/ AIDS trong phạm vi cả n­ước.

Điều 3. Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam có 01 Cục tr­ưởng, không quá 03 Phó cục tr­ưởng; đ­ược tổ chức cấp phòng, số l­ượng không quá 07 phòng.

Bộ tr­ưởng Bộ Y tế qụy định cụ thể: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng Việt Nam, Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 Phan Văn Khải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản