35761

Quyết định 41/2003/QĐ-UB về việc phân công các thành viên Ban Chỉ đạo chống tham nhũng Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

35761
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 41/2003/QĐ-UB về việc phân công các thành viên Ban Chỉ đạo chống tham nhũng Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 41/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 12/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 41/2003/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 12/03/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 41/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG THAM NHŨNG THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Pháp lệnh chống tham nhũng;
Căn cứ Quyết định số 1217/QĐ-TU, ngày 21/8/2002 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về việc : Thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo chống tham nhũng Thành phố;
Căn cứ Quyết định số 18/1999/QĐ-UB, ngày 2/4/1999 của UBND Thành phố ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo chống tham nhũng Thành phố;
Theo đề nghị của Thanh tra Thành phố (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chống tham nhũng Thành phố).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Phân công các thành viên Ban Chỉ đạo chống tham nhũng Thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo theo khối công tác và các đơn vị như sau :

1. Đồng chí Hoàng Văn Nghiên - Uỷ viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo chống tham nhũng Thành phố, giám sát chỉ đạo chung.

2. Đồng chí Phùng Hữu Phú - uỷ viên TW Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố - Uỷ viên, theo dõi, chỉ đạo Hội đồng nhân dân các cấp và các đơn vị thuộc Khối Nội chính cấp Thành phố.

3. Đồng chí Phạm Lợi - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố - Uỷ viên, theo dõi, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các đơn vị : quận Ba Đình, huyện Từ Liêm, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố, Hội liên hiệp phụ nữ thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Nông dân thành phố, Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố.

4. Đồng chí Vũ Huy Luật - Uỷ viên thường vụ Thành uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành ủy - Uỷ viên, theo dõi, chỉ đạo các tổ chức kiểm tra Đảng thuộc Thành uỷ quản lý, khối các cơ quan Trung ương có liên quan và các đơn vị : huyện Đông Anh, huyện Sóc Sơn, quận Hoàn Kiếm, Cục Hải quan Hà Nội.

5. Đồng chí Nguyễn Chí Mỳ - Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ - Uỷ viên, theo dõi, chỉ đạo khối thông tin tuyên truyền, giáo dục, y tế và các đơn vị : Báo Hà Nội mới, Phân xã Hà Nội, Báo kinh tế - đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Sở Văn hóa - Thông tin, các trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp.

6. Đồng chí Nguyễn Chí Phúc - Thành Uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố - Uỷ viên, theo dõi chỉ đạo khối Liên đoàn Lao động thuộc thành phố và các đơn vị : quận Thanh Xuân, huyện Thanh Trì, Sở Thương mại, Sở du lịch, Liên hiệp sản xuất, dịch vụ và xuất nhập khẩu tiểu thủ công nghiệp (HAPROSIMEX), Bưu điện thành phố.

 7. Đồng chí Lê Tiến Hào - Thành uỷ viên, Chánh Thanh tra thành phố - Uỷ viên, chịu trách nhiệm tổng hợp chung công tác chống tham nhũng toàn thành phố, phối hợp cùng Văn phòng HĐND - UBND thành phố và các thành viên BCĐ chống tham nhũng thành phố tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh chống tham nhũng; các Nghị quyết, Chỉ thị của Thường vụ Thành uỷ Hà Nội; các văn bản về đấu tranh chống tham nhũng trên địa bàn thành phố; Theo dõi chỉ đạo khối Thanh tra thành phố và quận Đống Đa và Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố.

8. Đồng chí Nguyễn Thị Thắng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ - Uỷ viên, theo dõi, chỉ đạo khối tổ chức cán bộ và quản lý cán bộ các cấp, các ngành thuộc Thành phố; Quản lý kê khai tài sản và giải quyết các vấn đề có liên quan về cán bộ thuộc diện Thành uỷ quản lý và các đơn vị : quận Hai Bà Trưng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm, Bảo hiểm Xã hội, Uỷ ban dân số - Gia đình và trẻ em.

9. Đồng chí Vũ Văn Hậu - Thành uỷ viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố - Uỷ viên, theo dõi chỉ đạo các đơn vị : Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thể dục thể thao, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Y tế, Cục Thống kê, Sở Ngoại vụ, Ban Tổ chức chính quyền thành phố, trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

10. Đồng chí Phạm Hồng Vượng - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố - Uỷ viên, theo dõi chỉ đạo ngành Kiểm sát nhân dân thành phố và các đơn vị : quận Cầu Giấy, Sở Tài chính - Vật giá, Ngân hàng Nhà nước thành phố, Kho bạc Nhà nước thành phố, Cục thuế Hà Nội.

11. Đồng chí Đỗ Kim Tuyến - Phó Giám đốc Công an Thành phố - Uỷ viên, theo dõi chỉ đạo ngành Công an thành phố và các đơn vị : quận Tây Hồ, huyện Gia Lâm, Sở Công nghiệp, Sở Xây dựng, sở Giao thông công chính, Sở Địa chính - Nhà đất, Sở Qui hoạch và Kiến trúc, Công ty Điện tử, Công ty Điện lực, Ban điều hành Chương trình phát triển nhà ở, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Điều 2 : Thành viên Ban Chỉ đạo chống tham nhũng thành phố được phân công phụ trách theo khối công tác và các đơn vị cụ thể, có kế hoạch và chủ động phối hợp trực tiếp với lãnh đạo khối, ngành, đơn vị đó để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh chống tham nhũng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước; của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố, đưa hoạt động chống tham nhũng vào nề nếp, hiệu quả.

Điều 3 : Các đơn vị thuộc Thành phố khi họp Ban Chỉ đạo chống tham nhũng, sơ kết, tổng kết kiểm tra về công tác chống tham nhũng, mời đồng chí thành viên Ban chỉ đạo chống tham nhũng, mời đồng chí thành viên Ban chỉ đạo chống tham nhũng Thành phố được phân công theo dõi, chỉ đạo dự họp; có trách nhiệm gửi báo cáo cho Thường trực Ban chỉ đạo chống tham nhũng Thành phố, Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Trường hợp thành viên Ban chỉ đạo không đến dự họp được thì uỷ quyền cho chuyên viên theo dõi, tổng hợp của Thường trực Ban chỉ đạo chống tham nhũng Thành phố dự họp thay và có báo cáo lại.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 34/2003/QĐ-UB, ngày 24/2/2003 của UBND Thành phố Hà Nội. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc cần phản ánh cho Thường trực Ban chỉ đạo chống tham nhũng Thành phố (Thanh tra Thành phố và Văn phòng HĐND và UBND thành phố) để báo cáo UBND thành phố kịp thời bổ sung, sửa đổi.

 Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Chánh Thanh tra thành phố (thường trực Ban chỉ đạo chống tham nhũng thành phố), thành viên Ban chỉ đạo chống tham nhũng thành phố; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện thuộc Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Nghiên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản