145025

Quyết định 3917/QĐ.UBT năm 1993 đổi tên Ban Khoa học và Kỹ thuật trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thành Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

145025
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3917/QĐ.UBT năm 1993 đổi tên Ban Khoa học và Kỹ thuật trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thành Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Số hiệu: 3917/QĐ.UBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Đặng Văn Tiếp
Ngày ban hành: 17/12/1993 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3917/QĐ.UBT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai
Người ký: Đặng Văn Tiếp
Ngày ban hành: 17/12/1993
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3917/QĐ.UBT

Ngày 17 tháng 12 năm 1993

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT, TRỰC THUỘC UBND TỈNH ĐỒNG NAI, THÀNH SỞ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc Hội thông qua ngày 30/6/1989;

- Căn cứ Thông tư Liên bộ số 1450/LB.TT ngày 6/9/1993 của liên Bộ Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Ban Tổ chức cán bộ chính phủ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức cơ quan quản lý khoa học, công nghệ và môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Xét tờ trình số 327/KHKT ngày 17/11/1993 của Ban Khoa học và Kỹ thuật v/v tổ chức lại cơ quan quản lý khoa học, công nghệ và môi trường tỉnh Đồng Nai;

- Theo đề nghị của các Ông Trưởng ban Ban Khoa học và Kỹ thuật và Ban Tổ chức chính Quyền;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I: Nay đổi tên Ban Khoa học và Kỹ thuật trực thuộc UBND Tỉnh Đồng Nai thành Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Các chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Khoa học và Kỹ thuật được đổi thành Giám đốc, Phó giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Điều II: Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức và hoạt động theo quy chế ban hành kèm theo quyết định này.

Điều III: Các Ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, chủ nhiệm UBKH, Trưởng ban Ban KHKT, Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Đặng Văn Tiếp

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản