5964

Quyết định 370/2004/QĐ-TTg điều chỉnh Quyết định 543/QĐ-TTg năm 2002 phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm chính trị Ba Đình, Thủ đô Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

5964
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 370/2004/QĐ-TTg điều chỉnh Quyết định 543/QĐ-TTg năm 2002 phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm chính trị Ba Đình, Thủ đô Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 370/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 16/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 24/04/2004 Số công báo: 16-16
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 370/2004/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 16/04/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 24/04/2004
Số công báo: 16-16
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 370/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 543/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 2002 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ BA ĐÌNH, THỦ ĐÔ HÀ NỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định số 543/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm chính trị Ba Đình, Thủ đô Hà Nội;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại công văn số 360/BXD-KTQH ngày 23 tháng 3 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 543/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ như sau :

a) Mục a) Cơ cấu sử dụng đất : được điều chỉnh như sau :

- Đất xây dựng công trình : 58,89 ha, chiếm 56,09%;

- Cây xanh, mặt nước : 15,97 ha, chiếm 15,21%;

- Giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật : 30,14 ha, chiếm 28,70%.

b) Mục b) Phân khu chức năng : điều chỉnh một số chỉ tiêu quản lý xây dựng các lô đất A, B, E, E1 và K như sau:

- Lô A : có diện tích 21,20 ha;

- Lô B : tầng cao trung bình 3,58; hệ số sử dụng đất 0,72 lần;

- Lô E : tầng cao trung bình 3,3 tầng, mật độ xây dựng 26%, hệ số sử dụng đất 0,85 lần;

- Lô E1 : tầng cao trung bình 4 tầng; hệ số sử dụng đất 1,12 lần.

- Lô K : có diện tích 12,38 ha được chia thành 4 lô nhỏ :

+ Lô K1 : công viên Bách Thảo có diện tích 9,46 ha, mật độ xây dựng tối đa 1%; tầng cao trung bình 1,2 tầng, tầng cao tối đa 2 tầng; hệ số sử dụng đất 0,01.

+ Lô K2 : Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển đổi thành công trình phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hoá có diện tích 1,29 ha, mật độ tối đa 20%, tầng cao tối đa 4 tầng, hệ số sử dụng đất 0,5 lần, tầng cao trung bình 2,5 tầng;

+ Lô K2a : có diện tích 0,2 ha, chuyển thành vườn hoa.

+ Lô K3 : vườn hoa Chi Lăng (nay là vườn hoa Lê Nin) có diện tích 1,4 ha, giữ nguyên về kiến trúc và cảnh quan như hiện nay.

c) Các nội dung khác được giữ nguyên như Quyết định số 543/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận :
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương
- Văn phòng Quốc hội,
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương
và các Ban của Đảng,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Học viện Hành chính Quốc gia,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc,
- Lưu : CN (5), Văn thư.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản