9263

Quyết định 348/QĐ-TTg năm 2006 về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người do Thủ tướng Chính phủ ban hành

9263
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 348/QĐ-TTg năm 2006 về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 348/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 21/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/03/2006 Số công báo: 1-2
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 348/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 21/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/03/2006
Số công báo: 1-2
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 348/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG ĐẠI DỊCH CÚM Ở NGƯỜI 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người, bao gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn.

3. Phó Trưởng ban: Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

4. Các thành viên:

1- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

2- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

3- Thứ trưởng Bộ Công an

4- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5- Thứ trưởng Bộ Tài chính

6-Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

7- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8- Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

9- Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin

10- Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

11- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

12- Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch

13- Đại diện Văn phòng Chính phủ

14- Đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

15- Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam - Bộ Y tế

16- Vụ trưởng Vụ Điều trị - Bộ Y tế

17- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Bộ Y tế

18- Chánh Văn phòng Bộ Y tế.

Điều 2. Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người có các Tiểu ban trực thuộc như sau:

- Tiểu ban Giám sát phòng, chống dịch.

- Tiểu ban Điều trị.

- Tiểu ban Tuyên truyền.

- Tiểu ban Hậu cần.

Thành phần và nhiệm vụ của từng Tiểu ban do Trưởng Ban Chỉ đạo Quyết định.

Điều 3. Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người có các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành trong việc phòng, chống đại dịch cúm ở người.

2. Tổ chức thực hiện và đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương thực hiện kế hoạch phòng, chống đại dịch cúm ở người.

Điều 4. Chế độ làm việc

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và có bộ phận thường trực đặt tại Bộ Y tế.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo quy định chế độ làm việc và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Quyết định này thay thế các Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2003, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ñy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc,
Website Chính phủ, Công báo;
- Lưu: Văn thư, VX (8b). Hoà (335 bản).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Phạm Gia Khiêm
Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản