9957

Quyết định 347/2006/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và giao đất cho Ban Quản lý dự án Sở Giao thông -Vận tải để xây dựng nâng cấp TL 282 đoạn Keo – Ðông Côi, huyện Thuận Thành (đợt 1) do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

9957
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 347/2006/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và giao đất cho Ban Quản lý dự án Sở Giao thông -Vận tải để xây dựng nâng cấp TL 282 đoạn Keo – Ðông Côi, huyện Thuận Thành (đợt 1) do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 347/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 14/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 347/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh
Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 14/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 347/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ GIAO THÔNG -VẬN TẢI ĐỂ XÂY DỰNG NÂNG CẤP TL 282 ĐOẠN KEO – ÐÔNG CÔI, HUYỆN THUẬN THÀNH (ĐỢT 1)

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/NÐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 476/QÐ-TTg ngày 19/6/2002 và số 1214/QÐ-TTg ngày 07/11/2003 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt và phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2001-2005) tỉnh Bắc Ninh;
Xét dề nghị của: Ban Quản lý dự án Sở Giao thông -Vận tải tại đơn xin giao đất số 04/QLDA ngày 09/01/2006; UBND xã Trí Quả tại công văn số 01/CV-UB ngày 11/01/2006; UBND xã Hà Mãn tại công văn số 03/CV-UB ngày 11/01/2006, UBND xã Xuân Lâm tại công văn số 01/CV-UB ngày 11/01/2006, UBND huyện Thuận Thành tại công văn số 17/CV-UB ngày 11/01/2006; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 33/TT-QHKH ngày 07/3/2006,

 QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Thu hồi 24.755,2m2 đất, gồm: đất nông nghiệp 13.359,4m2; đất chuyên dùng 10.980,2m2, đất ở 415,6m2 tại huyện Thuận Thành (xã Trí Quả 1.025,4m2, xã Hà Mãn 10.142,2m2, xã Xuân Lâm 13.587,6m2) và giao khu đất thu hồi này cho Ban Quản lý dự án Sở Giao thông - Vận tải Bắc Ninh để xây dựng nâng cấp cải tạo TL 282 đoạn Keo - Ðông Côi (đợt 1) 24.755,2m2.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên tờ bản đồ tỷ lệ 1/500 do sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong hồ sơ đất đính kèm.

Ðiều 2. Giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND huyện Thuận Thành theo chức năng hướng dẫn Ban Quản lý dự án Sở Giao thông -Vận tải trình duyệt thu hồi đất của các hộ gia đình; thực hiện bồi thường khi thu hồi đất, thanh quyết toán và bàn giao mốc giới khu đất theo quy định.

Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông - Vận tải, Xây dựng; Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Thuận Thành; UBND xã Hà Mãn, Xuân Lâm, Trí Quả, Ban Quản lý dự án Sở Giao thông -Vận tải và các hộ có đất thu hồi căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản