9048

Quyết định 3421/2005/QĐ-BYT công bố 6 Công ty nước ngoài được phép kinh doanh vắc xin, sinh phẩm y tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

9048
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3421/2005/QĐ-BYT công bố 6 Công ty nước ngoài được phép kinh doanh vắc xin, sinh phẩm y tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 3421/2005/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trịnh Quân Huấn
Ngày ban hành: 19/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3421/2005/QĐ-BYT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Trịnh Quân Huấn
Ngày ban hành: 19/09/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3421/2005/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 6 CÔNG TY NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH VẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 10/2003/TT-BYT ngày 16/12/2003 hướng dẫn các Công ty nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam
Xét đề nghị của Hội đồng xét duyệt các doanh nghiệp kinh doanh vắc xin, sinh phẩm y tế ngày 10/12/2004 và ngày 31/8/2005;
Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam – Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 6 Công ty nước ngoài được phép đăng ký kinh doanh vắc xin, sinh phẩm y tế tại Việt Nam (Có danh sách Công ty kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Các Công ty nước ngoài được phép kinh doanh vắc xin, sinh phẩm y tế tại Việt Nam phải chấp hành đúng các qui định về kinh doanh vắc xin, sinh phẩm y tế và các qui định có liên quan của pháp luật Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các Ông: Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam – Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Công ty có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Trịnh Quân Huấn

DANH SẢCH

CÕNG TY ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH VÁC XIN,SINH PHẨM Y TẾ
(Ban hành theo Quyết định số: 3421/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

Tên Công ty

Quốc tịch

Địa chỉ

Số đăng ký

1

ACON BIOTECH
(Hangzhou) Co., Ltd

Trung Quốc

398 Tianmushan Road, Gudang lndustrial Park, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R.China 310023

VXSF-074-0405

2

CJ CORP.

Hàn Quốc

500, 5-Ga, Namdaemun-No, Chung-Ku, Seoul, Korea

VXSF-075-0905

3

SHANTHA
BIOTECHNlCs Pvt Ltd.

Ấn độ

Serene Chambers lII
Floor, Road No.7,
Banjara Hills,
Hyderabad 500 034

VXSF-076-0905

4

ZUELLIG PHARMA Pte.
Ltd.

Singapore

19 Loyang Way #
08-20, Singapore
508724

VXSF-077-0905

5

GREENCROSS VACCINE
CORPORATlON

Hàn Quốc

227-3 Kugal-Ri,
Kiheung-Eup
Yongin 449-903,
Korea

VXSF-078-0905

6

F.HOFFMANN-LA
ROCHE Ltd.

Thụy Sỹ

Grenzacherstrasse
124, 4070 Basel,
Switzerland

VXSF-079-0905

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản