6235

Quyết định 342/2003/QĐ-BLĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động và chuyên gia Việt Nam đi làm có thời hạn ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

6235
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 342/2003/QĐ-BLĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động và chuyên gia Việt Nam đi làm có thời hạn ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 342/2003/QĐ-BLĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Lương Trào
Ngày ban hành: 21/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 342/2003/QĐ-BLĐTBXH
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Người ký: Nguyễn Lương Trào
Ngày ban hành: 21/03/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 342/2003/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA VIỆT NAM ĐI LÀM CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02/4/2002;
Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 05/11/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ,cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 07/12/1993 của Chính phủvề chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 củaChính phủ qui định việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 củaChính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Kết luận và kiến nghị của Đoàn thanh tra Nhànước về lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội theo Quyết định số 1687/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xãhội;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý lao động với nước ngoài,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thu hồi giấy phép hoạt động đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài số 20/LĐTBXH-GP ngày 28 tháng 12 năm 1999 cấp cho doanh nghiệp nhà nước: Công ty du lịch vụ Đầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VUNG TAU INVESCON) thuộc UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, hiện do Công ty Cổ phần dịch vụ đầu tư Vũng Tàu giữ.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực, Công ty Cổ phần dịch vụ đầu tư Vũng Tàu phải nộp bản chính Giấy phép 20/LĐTBXH-GP ngày 28 tháng 12 năm 1999 cho Cục Quản lý lao động với nước ngoài.

Điều 2. Công ty Cổ phần dịch vụ Đầu tư Vũng Tàu có trách nhiệm quản lý đối với số lao động đã đưa đi làm việc ở nước ngoài theo qui định hiện hành đến khi thực hiện xong việc thanh lý hợp đồng với người lao động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký..Chánh Văn phòng Bộ, Cục Quản lý lao động với nước ngoài, Giám đốc Công ty dịch vụ đầu tư Vũng Tàu, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

K/T BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC 
Nguyễn Lương Trào

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản