5636

Quyết định 3402/QĐ-UB năm 2004 điều chỉnh nhân sự Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Thương mại tổng hợp Sài Gòn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5636
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3402/QĐ-UB năm 2004 điều chỉnh nhân sự Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Thương mại tổng hợp Sài Gòn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3402/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 06/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3402/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 06/07/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3402/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NHÂN SỰ BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TẠI DOANH NGHIỆP CÔNG TY THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SÀI GÒN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 1615/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Thương mại tổng hợp Sài Gòn ;
Xét văn bản số 613/TCT-TC ngày 26 tháng 5 năm 2004 của Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn về việc thay đổi và bổ sung nhân sự Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Thương mại tổng hợp Sài Gòn ;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnh và thành lập lại Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Thương mại tổng hợp Sài Gòn theo Điều 1 của Quyết định số 1615/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố, gồm các Ông-Bà sau đây :

1. Trưởng Ban : Ông Hà Công Khanh, quyền Giám đốc Công ty.

2. ủy viên Thường trực : Bà Võ Thị Nha, Trưởng phòng Kế toán- Thống kê.

3. Các ủy viên khác :

- Ông Hồ Thanh Hồng, Phó Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy ;

- Ông Nguyễn Ngọc Châu, Phó Giám đốc ;

- Ông Trần Minh Sang, chủ tịch Công đoàn ;

- Bà Phạm Thị Minh Phụng, Trưởng phòng Kế hoạch-Đầu tư ;

- Bà Phạm Ngọc Dung, Trưởng phòng Tổ chức hành chánh ;

- Ông Trần Văn Thi, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chánh ;

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Quyết định số 1615/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Giám đốc Công ty Thương mại tổng hợp Sài Gòn, Trưởng Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp và các Ông-Bà nói tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- BCĐ Đổi mới và PTDN.TW
- TT/TU, TT/HĐND. TP
- Thường trực UBND/TP
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Liên đoàn Lao động.TP
- Thường trực BĐM-QLDN/TP
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Cục Thuế thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ CNN
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

 
 


Nguyễn Thiện NhânVăn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản