8451

Quyết định 34/2000/QĐ-BCN đổi tên Viện thiết kế máy Năng lượng và Mỏ thành Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

8451
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 34/2000/QĐ-BCN đổi tên Viện thiết kế máy Năng lượng và Mỏ thành Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 34/2000/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 15/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 34/2000/QĐ-BCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 15/05/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN VIỆN THIẾT KẾ MÁY NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ THÀNH VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Tổng Công ty Cơ khí Năng lượng và Mỏ tại Công văn số 144 CV/TCCB-LĐ ngày 29 tháng 3 năm 2000;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Viện thiết kế máy Năng lượng và Mỏ thành Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cơ khí Năng lượng và Mỏ.

Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ(sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản và quan hệ tín dụng với ngân hàng, kho bạc Nhà nước.

- Tên giao dịch Quốc tế: Institute of Energetical and Mining Machines, viết tắt là: IEMM.

- Trụ sở chính của Viện đặt tại : 565, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Cơ sở sản xuất, thực nghiệm tại xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Cửa hàng đại lý và giới thiệu sản phẩm, kinh doanh dịch vụ vật tư, thiết bị tại 176, đường nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ngành nghề chủ yếu của Viện:

- Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sửa chữa, phục hồi thiết bị, phụ tùng, phụ kiện cơ khí, điện, phục vụ cho ngành Năng lượng và Mỏ và các ngành kinh tế khác;

- Nghiên cứu, thiết kế, tổ chức đào tạo và ứng dụng các sản phẩm điện tử tin học, tự động hoá điều khiển các thiết bị công nghệ;

- Thiết kế, chế tạo, sửa chữa, phục hồi, xây dựng tiêu chuẩn kiểm định thiết bị phòng nổ và an toàn nổ;

- Hợp tác khoa học với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các chương trình nghiên cứu và chuyển giao công nghệ chuyên ngành cơ khí;

- Tham gia lập quy hoạch phát triển cơ khí ngành Năng lượng và Mỏ;

- Tham gia xây dựng ngân hàng dữ liệu, các tiêu chuẩn ngành và quốc gia, các định mức , chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật ngành cơ khí;

- Lập báo cáo khả thi, tư vấn đầu tư xây dựng ngành cơ khí;

- Đại lý cung cấp các sản phẩm, dịch vụ vật tư, kỹ thuật, thiết bị.

Điều 3. Viện trưởng Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện, được Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí Năng lượng và Mỏ phê duyệt và các quy định khác của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ những quy định tại Quyết định số 616 NL/TCCB-LĐ ngày 30 tháng 10 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Năng lượng (trước đây) trái với Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Cơ khí Năng lượng và Mỏ, Viện trưởng Viện Thiết kế máy Năng lượng và Mỏ, Viện trưởng Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

-Như điều 5,
-Ban Đổi mới quản lý DN TW,
-Ban TCCB Chính phủ,
-Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
-Bộ Tài chính,
-Bộ KHCNMT,
-Bộ LĐ-TB và Xã hội,
-Bộ Công an,
-Ngân hàng Nhà nước,
-UBND Thành phố Hà Nội,
-Lưu VP, Vụ TCCB.


KT.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Lê Quốc Khánh


 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản