9941

Quyết định 331/2006/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung giá trị gói thầu xây dựng hệ thống cấp nước liên thôn Tân Lập - Chùa Dận - thịnh Lang - Xóm Mới xã Ðình Bảng, huyện Từ Sơn do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

9941
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 331/2006/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung giá trị gói thầu xây dựng hệ thống cấp nước liên thôn Tân Lập - Chùa Dận - thịnh Lang - Xóm Mới xã Ðình Bảng, huyện Từ Sơn do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 331/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 13/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 331/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh
Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 13/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 331/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT BỔ SUNG GIÁ TRỊ GÓI THẦU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC LIÊN THÔN TÂN LẬP - CHÙA DẬN - THỊNH LANG - XÓM MỚI XÃ ÐÌNH BẢNG, HUYỆN TỪ SƠN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Nghị định số 88/1999/NÐ-CP ngày 01.9.1999, Nghị định số 14/2000/NÐ-CP ngày 05.5.2000, Nghị định số 66/2003/NÐ-CP ngày 12.6.2003 của Chính phủ ban hành, sửa đổi bổ sung quy chế đấu thầu;
Căn cứ các thông tư: Số 03/2005/TT-BXD ngày 04.3.2005, số 04/2005TT-BXD ngày 01.4.2005 của Bộ Xây dựng.
Xét tờ trình số 09/TT ngày 23.02.2006 của UBND xã Ðình Bảng về việc bổ sung giá trị gói thầu xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt liên thôn Tân Lập - Chùa Dận - Thịnh Lang - Xóm Mới,

 QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1 : Phê duyệt bổ sung giá trị gói thầu xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt liên thôn Tân Lập - Chùa Dận - Thịnh Lang - Xóm Mới xã Ðình Bảng, huyện Từ Sơn từ 3.849.500.000 đồng tại quyết định số 1907/QÐ-CT ngày 17.11.2004 lên 4.201.396.000 đồng ( bốn tỷ hai trăm linh một triệu ba trăm chín sáu ngàn đồng).

Ðiều 2 : Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch & đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện Từ Sơn; UBND xã Ðình Bảng; Công ty xây dựng Tương Giang căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


 

 
Trần Văn Tuý

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản