Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 329/2006/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hạng mục nhà chống nhiễm khuẩn, nhà khí y tế, cải tạo nâng cấp nhà kỹ thuật nghiệp vụ công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 329/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 10/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 329/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh
Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 10/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 329/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠNG MỤC NHÀ CHỐNG NHIỄM KHUẨN, NHÀ KHÍ Y TẾ, CẢI TẠO NÂNG CẤP NHÀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NÐ-CP ngày 07.02.2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Sở Y tế Bắc Ninh tại tờ trình số 1126/QLĐA-SYT ngày 30.12.2005 và báo cáo thẩm định số 98/KH-XDCB ngày 17.02.2006 của Sở Kế hoạch và Ðầu tư, về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng nhà chống nhiễm khuẩn, nhà khí y tế, cải tạo nâng cấp nhà kỹ thuật nghiệp vụ công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh,

 QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1: Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng nhà chống nhiễm khuẩn, nhà khí y tế, cải tạo nâng cấp nhà kỹ thuật nghiệp vụ công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng nhà chống nhiễm khuẩn, nhà khí y tế, cải tạo nâng cấp nhà kỹ thuật nghiệp vụ công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế Bắc Ninh.

- Hình thức quản lý thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

3. Ðịa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh - tại thị xã Bắc Ninh.

4. Tư vấn lập dự án: Công ty Kiến trúc Việt Năm.

5. Mục tiêu, nội dung quy mô đầu tư và giải pháp xây dựng:

5.1 Mục tiêu đầu tư: Nâng cao năng lực ngoại khoa cấp cứu và chấn thương, xây dựng mô hình thí điểm các trung tâm vệ tinh góp phần giảm tải bệnh viện Hữu nghị Việt Ðức tại bệnh viện đa khoa Bắc Ninh; giảm thiểu số bệnh nhân chết do không được cấp cứu kịp thời.

5.2 Nội dung, quy mô đầu tư và giải pháp xây dựng:

- Xây dựng mới nhà chống nhiễm khuẩn, công trình cấp 4, diện tích sàn 830 m2; kết cấu móng bang giao thoa gia cố cọc tre, dổ BTCT cột, sàn BTCT, tường xây gạch bao che, mái lợp tôn chống nóng Ðông Anh dày 0,42 mm, nền lát gạch Ceramic, riêng phòng giặt đồ đổ bê tông nền dày 15 cm mác 200, tường ốp gạch men kính cao 2,1 m, trần lăn sơn.

- Nhà kỹ thuật nghiệp vụ cải tạo, nâng cấp, tráng composite cho 9 phòng mổ, ốp gạch men kính các phòng hồi sức cấp cứu lên sát trần, thay cửa bằng cửa kính khung nhôm bản lề thủy lực. Bổ sung các vách kính, sửa các phòng y tá, vệ sinh nhân viên. Lắp đặt khung thép làm giếng thang máy và vật liệu bao che giếng thang máy chờ thiết bị hỗ trợ của Bộ Y tế theo chương trình năng lực ngoại khoa cấp cứu và chấn thương, xây dựng mô hình thí điểm các trung tâm vệ tinh góp phần giảm tải bệnh viện Hữu nghị Việt Ðức tại bệnh viện đa khoa Bắc Ninh.

- Xây mới nhà khi y tế diện tích 38 m2, công trình cấp 4, chịu lửa bậc 2, kết cấu tường xây gạch, mái lợp tôn, xà gồ thép, cửa sắt, tường trần quét vôi ve.

- Lắp dặt hệ thống khi y tế cho toàn bệnh viện, bao gồm:

+ 01 máy nén khí trung tâm lưu lượng 30 m3/h, áp lực 10 bar, áp lực làm việc (8-10) bar, dung tích bình chứa 500 lít, áp lực bình chứa (10-15) bar.

+ 01 máy nút lưu lượng 65 m3/h, lực hút - 0,9 bar, dung tích bình chứa trên 500 lít, độ ồn nhỏ hon 5 dB.

+ Hệ thống khí ô xy: 01 bình chứa ô xy lỏng dung tích 3000 lít, áp lực 4 bar, lưu lượng đầu ra 1000 lít/phút. Tưyến ống dẫn khí D22, D33 dẫn khí từ trạm trung tâm đến khoa kỹ thuật nghiệp vụ. Các thiết bị ngoại vi khác bao gồm đầu ra ô xy gắn nổi, đầu ra khí gắn nổi, đầu khí hút gắn nổi, hộp gắn đầu giường, báo động trung tâm, báo động khu vực, van khu vực, lưu lượng kế và bình làm ẩm, văn điều áp hút.

+ Thang tời khoa chống nhiễm khuẩn.

+ Lắp đặt 24 bình bọt phòng cháy chữa cháy, biển báo, chuông báo cháy, đèn báo, bảng hướng dẫn phòng cháy chữa cháy.

(giải pháp xây dựng cụ thể theo báo cáo thẩm định)

6. Tổng mức đầu tư: 6.827.000.000 đồng (sáu tỷ, tám trăm hai mươi bảy triệu đồng); trong đó:

- Xây lắp : 3.597.644.000 đồng;

- Thiết bị : 2.133.987.000 đồng;

- Chi khác : 474.891.000 đồng.

- Dự phòng : 620.478.000 đồng.

(các khoản chi phí cụ thể theo báo cáo thẩm định)

- Phân chia gói thầu: Dự án chia 02 gói thầu:

+ Gói số 1: Xây lắp, thang tời;

+ Gói số 2: Các thiết bị còn lại.

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

8. Trách nhiệm chủ đầu tư: Tổ chức thực hiện dự án theo các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hiện hành.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2006-2008.

Ðiều 2: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Ðầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản