8456

Quyết định 3261/QĐ-UB-TM thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8456
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3261/QĐ-UB-TM thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3261/QĐ-UB-TM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 24/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3261/QĐ-UB-TM
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 24/05/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3261/QĐ-UB-TM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Chỉ thị số 853/1997/CT-TTg ngày 11 tháng 10 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới ;
Căn cứ Quyết định số 1695/QĐ-UB-KT ngày 30 tháng 3 năm 1998 của ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố ;
Xét yêu cầu công tác ;
 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1.- Nay cử các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau :

1- Trưởng ban : Đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân thành phố.

2- Phó Trưởng ban :

- Đồng chí Phạm Thị Kim Hồng, Giám đốc Sở Thương mại, Phó ban Thường trực ;

- Đồng chí Thân Thành Huyện, Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó ban.

3- ủy viên :

- Đồng chí Nguyễn Thị Phương Dung, Cục trưởng Cục Thuế thành phố ;

- Đồng chí Trần Văn Lai, Phó Cục trưởng Cục Hải quan ;

- Đồng chí Huỳnh Tấn Phong, Chi Cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường thành phố ;

- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Phó Giám đốc Thường trực Sở Tài chánh-Vật giá thành phố ;

- Đồng chí Lê Thanh Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố) ;

- Đồng chí Đỗ Quang Trung, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố ;

- Đồng chí Trịnh Ngọc Hiển, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các thành viên của Ban chỉ đạo được nêu tại Điều 1 Quyết định số 1695/QĐ-UB-KT ngày 30 tháng 3 năm 1998 của ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại thực hiện theo Điều 2, Quyết định số 1695/QĐ-UB-KT ngày 30 tháng 3 năm 1998 của ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4.- Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở-ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Chỉ đạo 853/TW
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- VPUB : PVP/KT, NC
- Tổ TM, NC
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
 Võ Viết Thanh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản