8640

Quyết định 31/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển Phân xưởng Bao bì hộp sắt thuộc Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I thành Công ty cổ phần Bao bì và xuất nhập khẩu Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

8640
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 31/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển Phân xưởng Bao bì hộp sắt thuộc Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I thành Công ty cổ phần Bao bì và xuất nhập khẩu Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 31/2000/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thiện Luân
Ngày ban hành: 28/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 31/2000/QĐ-BNN-TCCB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Nguyễn Thiện Luân
Ngày ban hành: 28/08/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN PHÂN XƯỞNG BAO BÌ HỘP SẮT THUỘC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU RAU QUẢ I THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định 44/1998/NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt phương án cổ phần hoá Phân xưởng Bao bì hộp sắt thuộc Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I Hà Nội ( Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I Hà nội là doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập, đơn vị thành viên Tổng công ty Rau quả Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ) gồm các nội dung sau:

1. Giá trị thực tế của Phân xưởng Bao bì hộp sắt tại thời điểm 0 giờ ngày 31-12-1998 là: 604.901.990 đồng (Sáu trăm lẻ bốn triệu, chín trăm lẻ một nghìn, chín trăm chín mươi đồng). Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Phân xưởng là: 604.901.990 đồng (Sáu trăm lẻ bốn triệu, chín trăm lẻ một nghìn, chín trăm chín mươi đồng).

2. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần: 1.500.000.000 đồng (một tỷ, năm trăm triệu đồng). Tổng số vốn này chia thành 15.000 cổ phần (mười lăm nghìn cổ phần), cơ cấu như sau:

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước: 31 % vốn Điều lệ (bằng 4.658 cổ phần);

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Doanh nghiệp: 69% vốn Điều lệ (bằng 10.324 cổ phần).

3. Ưu đãi cho người lao động trong Phân xưởng:

- Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động trong Phân xưởng là: 4.032 cổ phần (bốn nghìn, không ba hai). Phần giá trị được ưu đãi là: 120.960.000 đồng (một trăm hai mươi triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

4. Tổ chức quản lý tiền bán cổ phần: Thực hiện theo mục V, phần thứ hai trong Thông tư số 104/1998/TT-BTC ngày 18-7-1998 của Bộ Tài chính, hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và mục 6 Văn bản số 3138 TC/TCDN ngày 19-8-1998 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

Điều 2: Chuyển Phân xưởng bao bì hộp sắt thành Công ty cổ phần với những đặc trưng sau:

1. Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Bao bì và xuất nhập khẩu Hà nội

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh:

Packinh and Export-Import Joint Stock Company Hanoi

Viết tắt là : P. J. Co

2. Trụ sở giao dịch tại:

Số 389 đường Trương Định, phường Tân Mai, quận Hai bà Trưng

thành phố Hà Nội

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất, gia công các loại bao bì: hộp sắt, gỗ, giấy, carton, Pe, Pp...;

- In mác nhãn hàng hoá trên bao bì;

- Sản xuất, chế biến và bảo quản lương thực thực phẩm, rau quả, nông lâm hải sản, nướo uống có cồn và không có cồn.

- Kinh doanh trong nước và xuất nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, hải sản và thực phẩm.

Điều 3: Công ty cổ phần Bao bì và xuất nhập khẩu Hà nội là pháp nhân theo luật pháp Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì và xuất nhập khẩu Hà nội và Luật Doanh nghiệp.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Lãnh đạo và bộ máy quản lý điều hành Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I Hà Nội có trách nhiệm quản lý và điều hành Phân xưởng cho đến khi bàn giao toàn bộ Doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì và xuất nhập khẩu Hà nội. Từ thời điểm bàn giao, quyết định thành lập Phân xưởng Bao bì hộp sắt thuộc Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I Hà nội hết hiệu lực thi hành.

Điều 5: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Rau quả Việt Nam, Giám đốc và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I Hà nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Luân

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản