9492

Quyết định 303/QĐ-TTg năm 2006 về việc mua xe ôtô phục vụ Hội nghị APEC 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

9492
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 303/QĐ-TTg năm 2006 về việc mua xe ôtô phục vụ Hội nghị APEC 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 303/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 10/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/02/2006 Số công báo: 27-28
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 303/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 10/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/02/2006
Số công báo: 27-28
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 303/2006/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MUA XE ÔTÔ PHỤC VỤ HỘI NGHỊ APEC 2006 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 195/2005/QĐ-TTg, ngày 5 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Hội nghị Cấp cao Diễn đàn họp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2006 (APEC 2006);
Căn cứ Quyết định số 1011/2005/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tiểu ban Vật chất - hậu cần APEC;
Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ (Tiểu ban Vật chất - hậu cần APEC) và Bộ Tài chính ngày 09/02/2006 về xe ôtô phục vụ các Hội nghị SOM và Hội nghị cấp Bộ trưởng trong năm APEC 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Tiểu ban Vật chất - hậu cần APEC (Văn phòng Chính phủ) mua 36 xe Ford Mondeo 2.5, loại 5 chỗ để phục vụ các Hội nghị SOM, Hội nghị cấp Bộ trưởng trong năm APEC 2006.

Nguồn kinh phí thực hiện: Từ kinh phí tổ chức Hội nghị APEC 2006.

Điều 2. Văn phòng Chính phủ triển khai thực hiện việc mua 36 xe ôtô trên theo các quy định hiện hành và quản lý, điều hành sử dụng xe bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. Sau các Hội nghị APEC 2006, trình Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý để thu hồi vốn cho Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Bộ Công an cấp biển số cho 36 xe ôtô trên (biển số tạm thời phục vụ APEC) và cấp phép lưu hành xe trong thời gian phục vụ các Hội nghị APEC 2006 (kể cả các xe thuê phục vụ Hội nghị APEC).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Trưởng tiểu ban APEC, các Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Vũ Khoan

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản