Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2815/2005/QĐ-UBND thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2005 tỉnh An Giang do Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 2815/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Văn Đảm
Ngày ban hành: 11/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2815/2005/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
Người ký: Nguyễn Văn Đảm
Ngày ban hành: 11/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2815/2005/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 11 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ SĨ ƯU TÚ NĂM 2005 TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 166/2005/QĐ-TTg ngày 06/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy định tạm thời về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 2005;
Căn cứ Công văn số 2830/ BVHTT-TCCB ngày 26/7/2005 của Bộ Văn hoá – Thông tin về việc hướng dẫn triển khai việc xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 2005;
Xét đề nghị tại Tờ trình số 65/TTr-SVHTT ngày 27/9/2005 của Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2005 tỉnh An Giang gồm các ông, bà có tên sau đây:

1.- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng;

2.- Ô. Phạm Văn Thống, Giám đốc sở Văn hoá Thông tin - Phó Chủ tịch Hội đồng;

3.- B. Trần Mỹ Hạnh, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp Sở Văn hoá Thông tin - Ủy viên thường trực;

4.- Mời Ô. Lương Chí Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ủy viên;

5.- Ô. Nguyễn Tập, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình, Ủy viên;

6.- Ô. Lê Văn Ly, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh - Ủy viên.

7.- Ô. Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin - Ủy viên;

8.- Ông Trịnh Bửu Hoài, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh - Ủy viên;

9.- Ô. Nguyễn Kim Quang, Phân hội trưởng, Phân hội Sân khấu An Giang - Ủy viên;

10.- Ô. Đặng Hùng Oai, Trưởng đoàn Văn công An Giang - Ủy viên;

11.- Ô. Đỗ Thanh Đoàn, Trưởng phòng Quản lý, Sở Văn hoá – Thông tin - Ủy viên.

Điều 2. Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2005 tỉnh An giang hoạt động theo Điều 8 Quy định tạm thời về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 2005 ban hành kèm theo Quyết định số 166/2005/QĐ-TTg ngày 06/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan và các Ông, Bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- TT.TU, TTHĐND tỉnh (để báo cáo)
-TT.UBND tỉnh;
- Thành viên Hội đồng có tên tại Điều 1;
- Bộ VHTT;
- Sở VHTT, Sở Nội vụ;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
-Phòng VX, TH;
-Lưu.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Văn Đảm

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản