326697

Quyết định 2808/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Chợ huyện Hương Khê tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; tỷ lệ 1/500

326697
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2808/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Chợ huyện Hương Khê tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; tỷ lệ 1/500

Số hiệu: 2808/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 07/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2808/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 07/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2808/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG DỰ ÁN CHỢ HUYỆN HƯƠNG KHÊ TẠI THỊ TRẤN HƯƠNG KHÊ, HUYỆN HƯƠNG KHÊ; TỶ LỆ 1/500

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định một số chi tiết nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch trên địa bàn tnh; Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư xây dựng Chợ huyện Hương Khê tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê của Công ty TNHH Thương mại Đức Tài;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Thương mại Đức Tài tại Tờ trình số 03/TTr-CT ngày 30/9/2016 và Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng tại Văn bản số 465/BC-SXD ngày 06/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Chợ huyện Hương Khê tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê; tỷ lệ 1/500, với các nội dung sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Chợ huyện Hương Khê tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê; tỷ lệ 1/500.

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại Đức Tài.

3. Nhà thầu khảo sát xây dựng và lập quy hoạch: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Hà Tĩnh.

4. Vị trí, ranh giới, quy mô diện tích quy hoạch:

4.1. Vị trí quy hoạch: Tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

4.2. Ranh giới:

- Phía Đông Bắc giáp đường quy hoạch (rộng 12m) và đất dân cư.

- Phía Đông Nam giáp đường Phan Đình Phùng (quy hoạch rộng 24m) và đất ở dân cư.

- Phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch (rộng 18m).

- Phía Tây Nam giáp đường quy hoạch (rộng 12m).

4.3. Quy mô: 54.413m2; trong đó:

- Quy mô khu 1: 52.245,0m2.

- Quy mô khu 2: 2.168,0m2.

5. Mục tiêu quy hoạch:

Làm cơ sở đầu tư xây dựng dự án Chợ huyện Hương Khê tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê.

6. Bố cục quy hoạch:

Không gian kiến trúc quy hoạch kết hợp hài hòa, đồng bộ giữa khu vực lập quy hoạch với các khu vực lân cận, bao gồm các không gian:

- Nhà quản lý chợ: Bố trí ở phía Tây Nam khu vực.

- Đình chợ chính (02 cái): Bố trí tại trung tâm của khu vực quy hoạch, tại đây tập trung kinh doanh các mặt hàng tạp hóa, quần áo, giày dép, chăn màn...

- Các đình chợ phụ (04 cái): Bố trí ở phía Tây Bắc dự án, tại đây tập trung kinh doanh các mặt hàng rau củ quả và hàng tươi sống.

- Các ki ốt 1 mặt: Bố trí ở phía Tây Bắc dự án, chủ yếu kinh doanh mặt hàng lương thực thực phẩm.

- Các ki ốt 2 tầng: Bố trí bám các trục đường ở phía Tây Nam và Đông Nam dự án, các ki ốt này chủ yếu kinh doanh văn phòng phẩm, dược phẩm...

- Khu mua bán ngoài trời: Bố trí ở phía Đông Bắc dự án.

- Các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động kinh doanh của chợ như: Nhà kho; sân bãi; nhà để xe; nhà vệ sinh; các khu vận hành cấp điện, cấp nước, tập kết rác và xử lý nước bẩn; khu cây xanh bố trí hài hòa trong khu vực dự án.

7. Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất:

- Tổng diện tích xây dựng: 16.085,0m2.

- Mật độ xây dựng: 29,56 %.

- Hệ số sử dụng đất: 0,37 lần.

- Tầng cao: 1 - 2 tầng.

8. Cơ cấu sử dụng đất

Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất

Ký hiu

Loi đất

Diện tích (m2)

Tng cao (tầng)

Tỷ lệ (%)

I

Đất XD công trình

16.085

 

29,56

1

Cng chính

 

 

-

2

Cng phụ

 

 

-

3

Đình chợ chính số 1

2.350

1

4,32

4

Đình chợ chính s 2

2.350

1

4,32

5

Đình chợ phụ s1 (bán rau củ quả)

592

1

1,09

6

Đình chợ phụ số 2 (bán thịt)

592

1

1,09

7

Đình chợ phụ số 3 (bán cá)

592

1

1,09

8

Đình chợ phụ số 4

1.592

1

2,93

9

Ky t 2 mặt s 1

370

1

0,68

10

Ky t 2 mặt s 2

370

1

0,68

11

Nhà kho s 1

320

1

0,59

12

Nhà kho s 2

320

1

0,59

13

Nhà kho s 3

320

1

0,59

14

Nhà vệ sinh s 1

82

1

0,15

15

Nhà vệ sinh s 2

82

1

0,15

16

Khu thu gom chất thải rn

115

 

0,21

17

Khu xử lý nước thải

216

 

0,40

18

Bchứa nước

96

 

0,18

19

Trạm bơm

35

1

0,06

20

Nhà đ xe s 1

240

1

0,44

21

Nhà đxe số 2

675

1

1,24

22

Nhà đ xe số 3

576

1

1,06

23

Trạm biến áp

12

1

0,02

24

Nhà đặt máy phát điện

35

1

0,06

25

Nhà quản lý chợ

230

2

0,42

26

Nhà ky t 2 tng s 1

780

2

1,43

27

Nhà ky t 2 tng s 2

545

2

1,00

28

Nhà ky ốt 2 tầng số 3

600

2

1,10

29

Cửa hàng dịch vụ tng hợp

1.655

2

3,04

30

Nhà ky t 1 mặt số 1

115

1

0,21

31

Nhà ky ốt 1 mặt số 2

115

1

0,21

32

Nhà ky t 1 mặt s 3

115

1

0,21

II

Đất không gian mua bán ngoài tri

1.790

 

3,29

33

Đất không gian mua bán ngoài trời

1.790

 

3,29

III

Đất cây xanh

7.054

 

12,96

IV

Đất giao thông, bãi xe, sân đường nội b

26.911

 

49,46

1

Đất giao thông

19.562

 

35,95

2

Đất bãi xe

2.376

 

4,37

34

Bãi đ ô tô s 1

693

 

1,27

35

Bãi đỗ ô tô s 2

815

 

1,50

36

Bãi đ ô tô s 3

495

 

0,91

37

Sân rửa

373

 

0,69

3

Sân đường nội bộ

4,973

 

9,14

V

Đất kè

2.572

 

4,73

 

Tổng cộng

54.413

 

100,00

9. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

9.1. Giao thông

Quy hoạch hệ thống giao thông bố trí theo bảng sau:

TT

Ký hiệu

Chiều rộng mặt cắt ngang

Lòng đường (m)

Hè đường (m)

Dải phân cách (m)

Lộ gii (m)

1

Mặt cắt 1 - 1

15,0

7,5 x 2

3,0

33,00

2

Mặt cắt 2 - 2

12,0

3,0 x 2

 

18,00

3

Mặt cắt 3 - 3

9,0

3,0 x 2

 

15,00

4

Mặt cắt 4 - 4

7,5

3,0 x 2

 

13,50

 

 

 

 

 

 

9.2. Chuẩn bị kỹ thuật, san nền và thoát nước mưa:

a) Chuẩn bị kỹ thuật:

- San nền: Cao độ san nền chung khống chế từ +19,70m đến +29,56m.

- Hướng dốc san nền từ phía Bắc sang phía Nam khu đất.

b) Thoát nước mưa:

- Hệ thống: Xây dựng hệ thống thoát nước mưa bằng mương kín có kích thước B400, B600, B800 và cống hộp BTCT qua đường có kích thước B750.

- Hướng thoát: Hướng thoát nước về phía Đông Nam của khu quy hoạch và xả ra nguồn tiếp nhận là tuyến cống đã có trên đường Phan Đình Phùng, thị trấn Hương Khê.

9.3. Cấp nước:

- Nguồn cấp và mạng lưới cấp: Đấu nối từ đường ống cấp nước đã có trên đường Phan Đình Phùng, thị trấn Hương Khê cấp vào bể chứa đặt ở phía Tây Bắc khu quy hoạch, sau đó thông qua trạm bơm để cấp nước cho khu vực dự án. Mạng lưới phân phối sử dụng đường ống HDPE DN110, DN75, DN50, DN40 và DN32.

- Cấp nước chữa cháy: Btrí họng chữa cháy ở các vị trí thuận lợi để dễ dàng triển khai công tác cứu hỏa, bán kính của mỗi họng không quá 150m, đường ống phải đảm bảo đủ điều kiện phục vụ chữa cháy.

9.4. Cấp điện:

- Nguồn điện: Đấu nối từ hệ thống đường dây 10KV đi qua khu quy hoạch. Xây dựng 1 trạm biến áp 320KVA-10/0,4KV cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng cho toàn khu.

- Lưới điện: Lưới điện đấu nối từ tuyến đường dây 10KV, sau đó dẫn về trạm biến áp. Từ đây, điện phân phối theo các tuyến dây ngầm để cung cấp cho khu vực dự án.

- Lưới chiếu sáng: Mạng lưới đường dây chiếu sáng công cộng thiết kế đi ngầm; mạng lưới điện chiếu sáng công cộng, mạng lưới điện phục vụ kinh doanh trong chợ, mạng lưới điện sinh hoạt thiết kế độc lập với nhau. Chiếu sáng đường lắp kết hợp với các cột điện bê tông ly tâm 12m, khoảng cách các cột đèn 30 - 35m.

- Dự phòng (Nguồn, thiết bị, đường dây...): Tính toán, thiết kế đảm bảo phục vụ khi xảy ra các sự cố.

9.5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Thoát nước thải: Nước thải từ các công trình phải xử lý qua các bể tự hoại sau đó theo hệ thống ống thoát nước thi riêng D300 chảy về khu xử lý chung ở phía Đông Nam của khu vực lập quy hoạch. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép xả ra hệ thống thoát nước mưa.

- Xử lý chất thải rắn: Bố trí các thùng chứa rác có nắp đậy trong khuôn viên dự án, chất thải sau khi thu gom về khu tập kết ở phía Tây Bắc dự án phải được phân loại, sau đó chuyển về khu xử lý chung của huyện Hương Khê.

Điều 2. Trách nhiệm cho các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan:

- Công ty TNHH Thương mại Đức Tài (Chủ đầu tư) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi công cộng.

- Các Sở, ngành chức năng và UBND huyện Hương Khê thực hiện việc quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hương Khê; Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê; Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Đức Tài (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Phó VP UBND tỉnh Nguyễn Duy Nghị;
- Lưu: VT, TM;
Gửi: Bản giấy và điện t
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản