8457

Quyết định 2773/2000/QĐ-UB-TD về việc giải quyết tranh chấp 1.337 m2 đất giữa ông Trần Thế Hùng và bà Lê Thị do Ủy ban Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

8457
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2773/2000/QĐ-UB-TD về việc giải quyết tranh chấp 1.337 m2 đất giữa ông Trần Thế Hùng và bà Lê Thị do Ủy ban Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2773/2000/QĐ-UB-TD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 04/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2773/2000/QĐ-UB-TD
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 04/05/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2773/2000/QĐ-UB-TD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2897/QĐ-UB-KT NGÀY 06/9/1994 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998 ;
Căn cứ Luật đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 02/12/1998 ;
Xét nội dung đơn của bà Trần Thị Đê, cư ngụ tại số 12/3, đường Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp khiếu nại Thông báo số 250/TB-UB-NC ngày 08/7/1999 của ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc thi hành quyết định số 2897/QĐ-UB-KT ngày 06/9/1994 của ủy ban nhân dân thành phố giải quyết tranh chấp 1.337 m2 đất giữa ông Trần Thế Hùng và bà Lê Thị Tư tại phường 12, quận Gò Vấp.
Xét phần đất 1.337 m2 thuộc một phần bằng khoán 960 do ông Trần Văn Nhân đứng bộ, nay thuộc phường 12 Gò Vấp. Bà Trần Thị Đê (cháu gọi ông Nhân bằng cậu) trực tiếp sử dụng phần đất trên từ năm 1954.
Bà Lê Thị Tư (cháu gọi bà Đê bằng dì) về ở chung với bà Đê từ lúc 7 tuổi (năm 1948). Năm 1960 bà Tư lập gia đình và về sống bên chồng tại số 4/4 đường Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp. Sau giải phóng (năm 1975) do hoàn cảnh đơn chiếc, bà Đê có gọi bà Tư cùng gia đình về ở chung, cùng canh tác phần đất trên.
Năm 1983, phần đất trên do bà Đê đăng ký sử dụng theo Chỉ thị 299/TTg gồm 2 thửa : thửa 1084 (985m2) đất màu trồng rau và thửa 1050 (352m2) thổ cư, có căn nhà của bà Đê hiện hữu.
Sau đó do mâu thuẫn giữa hai dì cháu, năm 1985 bà Tư cùng gia đình trở về sống bên nhà chồng tại số 4/4 đường Quang Trung, nhưng vẫn trực tiếp canh tác phần đất 985 m2 đến nay và hộ khẩu vẫn ở nhà bà Đê số 12/3, đường Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp.
Năm 1991, bà Đê giao trả toàn bộ phần đất 1.337 m2 cho Nhà nước để giao lại cho ông Trần Thế Hùng (cháu gọi bà Đê bằng cô họ) quản lý sử dụng và có điều kiện chăm sóc bà lúc tuổi già. Giấy giao trả đất do ông Hùng viết có xác nhận của ủy ban nhân dân phường 12-Gò Vấp. Sau đó ông Hùng được ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời số 1557/GCN-RĐ ngày 24/8/1991. Sau đó bà Tư có đơn khiếu nại xin được sử dụng toàn bộ phần đất 1.337 m2 nêu trên.
Khiếu nại của bà Tư đã được ủy ban nhân dân quận Gò Vấp giải quyết tại quyết định giải quyết khiếu nại số 1195/QĐ-UBQ ngày 15/11/1993 : bác đơn bà Lê Thị Tư, công nhận bà Trần Thị Đê có đủ tư cách giao lại phần đất 1.337 m2 cho ông Trần Thế Hùng quản lý sử dụng và công nhận sự tự nguyện của ông Hùng hỗ trợ cho bà Tư 10 triệu đồng.
Ngày 28/4/1994, Ban Quản lý đất đai thành phố (nay là Sở Địa chính-Nhà đất thành phố) có quyết định giải quyết khiếu nại số 219/QĐ-ĐĐ-TR nội dung tương tự cách giải quyết của ủy ban nhân dân quận Gò Vấp tại quyết định số 1195/QĐ-UBQ ngày 15/11/1993.
Ngày 06/9/1994, ủy ban nhân dân thành phố có quyết định số 2897/QĐ-UB-KT công nhận quyết định số 219/QĐ-ĐĐ-TR ngày 28/4/1994 của Ban Quản lý đất đai thành phố về việc bác đơn xin tiếp tục canh tác trên phần đất 1.337m2 của bà Lê Thị Tư ; ông Trần Thế Hùng có trách nhiệm bồi thường công sức cho bà Tư 10 triệu đồng, bà Tư được tiếp tục sử dụng phần đất 985 m2 trong thời hạn 1 năm kể từ ngày có quyết định, sau đó phải giao lại đất cho ông Hùng quản lý sử dụng.
Nhưng sau đó, ông Hùng không thực hiện tốt nghĩa vụ chăm sóc bà Đê trong tuổi già neo đơn nên bà Đê đổi ý và có đơn xin hủy bỏ việc giao đất cho ông Hùng trước đây đồng thời làm giấy ủy quyền sử dụng đất lại cho bà Tư là người trong thực tế vẫn đang sử dụng đất. Tuy nhiên, việc này chưa được các cấp chính quyền xem xét giải quyết.
Xét thấy bà Đê là mẹ liệt sĩ, năm nay đã 83 tuổi lại không có con phụng dưỡng. Việc bà Đê trước đây giao đất cho ông Hùng là cũng để ông Hùng có điều kiện chăm sóc, phụng dưỡng bà nhưng ông Hùng đã không thực hiện nghĩa vụ này nên việc bà Đê xin hủy bỏ việc giao đất cho ông Hùng trước đây là có cơ sở để xem xét giải quyết.
Xét việc giao đất giữa bà Đê và ông Hùng vẫn chưa được thực hiện mặc dù ông Hùng đã được ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp giấy chứng nhận tạm thời quyền sử dụng đất, trong thực tế, bà Tư vẫn đang sử dụng đất này.
Xét nội dung quyết định số 2897/QĐ-UB-KT ngày 06/9/1994 của ủy ban nhân dân thành phố ;

Xét báo cáo phúc tra của Thanh tra thành phố số 738/BC-TTr ngày 26/11/1999 và ý kiến kết luận của Thường trực ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp ngày 12/01/2000;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay sửa đổi Điều 1 và Điều 2 quyết định số 2897/QĐ-UB-KT ngày 06/9/1994 của ủy ban nhân dân thành phố với nội dung như sau :

- Công nhận quyền sử dụng hợp pháp cho bà Trần Thị Đê đối với phần đất 1.337 m2 thuộc thửa 1084 và 1050. Bà Lê Thị Tư được tiếp tục quản lý sử dụng phần đất này.

- ủy ban nhân dân quận Gò Vấp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời số 1557/GCN-RĐ ngày 24/8/1991 đã cấp cho ông Trần Thế Hùng trước đây.

- Việc bà Trần Thị Đê ủy quyền sử dụng đất cho người khác phải được thực hiện đúng thủ tục quy định của pháp luật.

Điều 2.- Đây là quyết định cuối cùng của ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Đê và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các văn bản, quyết định trước đây có nội dung trái với quyết định này đều bị bãi bỏ.

Giao Chủ tịch ủy ban nhân dân quận Gò Vấp tổ chức thực hiện quyết định và báo cáo kết quả cho ủy ban nhân dân thành phố và Thanh tra thành phố.

Điều 3.- Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp dân thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, bà Trần Thị Đê, ông Trần Thế Hùng và bà Lê Thị Tư có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- Thanh tra Nhà nước
- Tổng Cục Địa chính
- Thường trực HĐND/TP
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT, UV/PC
- Đoàn ĐB Quốc hội thành phố
- Viện Kiểm sát nhân dân TP
- Văn phòng Tiếp dân TP (3b)
- VPUB : PVP/NC, Tổ NC
- Lưu

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH 
Vũ Hùng Việt


 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản