5712

Quyết định 2763/2004/QĐ-UB về thành lập Tổ công tác thường trực của ủy ban nhân dân thành phố do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5712
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2763/2004/QĐ-UB về thành lập Tổ công tác thường trực của ủy ban nhân dân thành phố do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2763/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 15/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2763/2004/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 15/06/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2763/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ XỬ LÝ CÁC KHIẾU KIỆN BỨC XÚC, ĐÔNG NGƯỜI, TỒN ĐỌNG, KÉO DÀI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1435/CP-V.II ngày 23 tháng 10 năm 2003 về việc chỉ đạo một số vấn đề về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ;
Căn cứ công điện số 2102/VPCP-V.II ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tình hình khiếu kiện bức xúc, đông người, tồn đọng, kéo dài trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XI ;
Xét tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố ; 

QUYẾT ĐỊNH

Điu 1. Nay thành lập Tổ công tác thường trực của ủy ban nhân dân thành phố về xử lý các khiếu kiện bức xúc, đông người, tồn đọng, kéo dài

(gọi tắt là Tổ công tác) gồm các thành viên sau :

1. Đồng chí Phạm Văn Thành - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp công dân thành phố - Tổ trưởng ;

2. Đồng chí Dư Huy Quang - Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố - Thành viên ;

3. Đồng chí Lê Văn Diện - Phó Trưởng phòng thanh tra Xét khiếu tố-Thanh tra thành phố - Thành viên ;

4. Đồng chí Huỳnh Thị Tuyết Nhung - Phó Chánh Thanh tra Sở

Xây dựng - Thành viên ;

5. Đồng chí Nguyễn Tiến Lộc - Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố - Thành viên.

Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ :

1. Rà soát, lập danh sách và kế hoạch cụ thể để xử lý các vụ việc khiếu kiện bức xúc, đông người, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn thành phố.

2. Phối hợp với Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội để xử lý kịp thời các vụ khiếu kiện bức xúc, đông người, tồn đọng, kéo dài.

3. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Trung ương để vận động, thuyết phục, giải thích cho các trường hợp ra Hà Nội khiếu kiện trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XI trở về địa phương để được giải quyết theo đúng quy định pháp luật và đúng thẩm quyền.

4. Thời hạn hoạt động của Tổ công tác từ ngày ban hành Quyết định đến khi kết thúc kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khoá XI.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, các thành viên của Tổ công tác, Thủ trưởng các sở-ngành, Chủ tịch

ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Văn phòng Chính phủ
- Thanh tra Nhà nước
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND/TP
- TTUB : CT, các PCT
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (PC/ L)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
THƯỜNG TRỰC

 Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản