4604

Quyết định 2567/2005/QĐ-BTM về việc tạm ngừng xuất khẩu và nhập khẩu kim cương thô có xuất xứ từ nước Côte d’Ivoire (Bờ biển Ngà) do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

4604
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2567/2005/QĐ-BTM về việc tạm ngừng xuất khẩu và nhập khẩu kim cương thô có xuất xứ từ nước Côte d’Ivoire (Bờ biển Ngà) do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 2567/2005/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 24/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/10/2005 Số công báo: 42-42
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2567/2005/QĐ-BTM
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại
Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 24/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/10/2005
Số công báo: 42-42
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2567/2005/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM NGỪNG XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU KIM CƯƠNG THÔ CÓ XUẤT XỨ TỪ NƯỚC CÔTE D’IVOIRE (BỜ BIỂN NGÀ)

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Thông tư số 11/2002/TT-TM-XNK ngày 26/12/2002 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện việc quản lý xuất nhập khẩu kim cương thô;
Căn cứ thông báo ngày 5 tháng 10 năm 2005 của Chủ tịch Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley, tổ chức mà Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên từ ngày 01/01/2003, về việc chính phủ nước Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) đã chính thức cấm việc xuất khẩu kim cương thô từ tháng 11/2002 và ngừng cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Kimberley cho kim cương thô được khai thác từ nước Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà), và đồng thời yêu cầu các nước thành viên tạm ngừng nhập khẩu kim cương thô có xuất xứ từ nước Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà), nhằm phát hiện và ngăn chặn việc buôn bán kim cương bất hợp pháp do các tổ chức phiến loạn và đồng minh sử dụng để tài trợ cho các cuộc xung đột chống lại các chính quyền hợp pháp ở các nước;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm ngừng xuất khẩu và nhập khẩu kim cương thô có xuất xứ từ nước Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Thương mại, các thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu kim cương thô chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan TƯ của các Đoàn thể;
- Các Sở Thương mại;
- Các phòng Quản lý XNK khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh;
- Công báo;
- Vụ KV4, Vụ PC, Vụ TMĐT (lên Web)
- Lưu VT, XNK (2)..

K/T. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Phan Thế Ruệ

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản