326818

Quyết định 2513/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tuyến đường giao thông thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tỷ lệ 1/500

326818
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2513/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tuyến đường giao thông thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tỷ lệ 1/500

Số hiệu: 2513/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Ngày ban hành: 18/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2513/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình
Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Ngày ban hành: 18/08/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2513/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 18 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG THUỘC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT PHƯỜNG ĐỒNG PHÚ, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỶ LỆ 1/500

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 của Quốc hội ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-UB ngày 20/01/1997 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500;

Xét Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 27/7/2016 của UBND phường Đồng Phú kèm theo hồ sơ trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch một số tuyến đường giao thông tại phường Đồng Phú;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 1698/BC-SXD ngày 03 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết một số tuyến đường giao thông thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500, với các nội dung sau:

1. Vị trí, ranh giới khu vc lập điều chỉnh quy hoạch

- Tuyến đường quy hoạch 10,5m nối từ Trần Quang Khải đến đường Ngô Quyền (đường Cao Bá Đạt), phạm vi điều chỉnh từ ngõ 85 đường Hai Bà Trưng đến đường Ngô Quyền;

- Tuyến đường quy hoạch 10,5m nối từ đường Bà Triệu đến đường Trần Nhân Tông (đường Hoàng Hoa Thám kéo dài), phạm vi điều chỉnh: Đoạn tuyến từ đường Bà Triệu đến đường Trần Quang Khải và đoạn tuyến từ ngõ 48 đường Lý Thường Kiệt đến đường Trần Nhân Tông.

2. Nội dung điều chỉnh

2.1. Tuyến đường quy hoạch 10,5m nối từ Trần Quang Khải đến đường Ngô Quyền (đường Cao Bá Đạt):

- Đoạn từ ngõ 85 đến ngõ 99 đường Hai Bà Trưng (C3 đến C2): Điều chỉnh bề rộng nền đường quy hoạch từ 10,5m theo hiện trạng sử dụng đất, trong đó nắn chỉnh cục bộ bề rộng vỉa hè trên đoạn tuyến, giữ nguyên bề rộng lòng đường theo quy hoạch. Chiều dài đoạn tuyến 65,6m.

- Đoạn từ ngõ 99 đường Hai Bà Trưng đến đường Ngô Quyền (C2 đến C1): Hủy bỏ đoạn tuyến quy hoạch 10,5m. Chiều dài đoạn tuyến 64,3m.

2.2. Tuyến đường quy hoạch 10,5m nối từ đường Bà Triệu đến đường Trần Nhân Tông (đường Hoàng Hoa Thám kéo dài):

- Đoạn từ đường Bà Triệu đến đường Trần Quang Khải: Điều chỉnh bề rộng đường quy hoạch từ 10,5m theo hiện trạng sử dụng đất. Bề rộng nền đường từ 2,8m đến 6,5m tùy theo từng đoạn tuyến, bố trí lòng đường không có vỉa hè. Tổng chiều dài đoạn tuyến điều chỉnh 185m.

- Đoạn từ ngõ 48 đường Lý Thường Kiệt đến đường Đinh Tiên Hoàng (D3 đến D2): Hủy bỏ đoạn tuyến quy hoạch 10,5m. Chiều dài đoạn tuyến 223,5m.

- Đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Trần Nhân Tông (D2 đến D1): Điều chỉnh bề rộng nền đường quy hoạch từ 10,5m về còn 7m (vỉa hè 2 x 1,5m, lòng đường 4m). Chiều dài đoạn tuyến 105m.

Điều 2. Ngoài các nội dung điều chỉnh, các nội dung khác tại Quyết định số 45/QĐ-UB ngày 20/01/1997 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. Giao UBND phường Đồng Phú tổ chức công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch được duyệt để nhân dân, các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông - Vận tải; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới; Chủ tịch UBND phường Đồng Phú; thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVXDCB.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản