8224

Quyết định 2479/2000/QĐ-GCTT về giảm cước thuê bao telex và điều chỉnh cước một số dịch vụ viễn thông do Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu Chính viễn thông ban hành

8224
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2479/2000/QĐ-GCTT về giảm cước thuê bao telex và điều chỉnh cước một số dịch vụ viễn thông do Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu Chính viễn thông ban hành

Số hiệu: 2479/2000/QĐ-GCTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam Người ký: Trần Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 19/09/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2479/2000/QĐ-GCTT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam
Người ký: Trần Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 19/09/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2479/2000/QĐ-GCTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢM CƯỚC THUÊ BAO TELEX VÀ ĐIỀU CHỈNH CƯỚC MỘT SỐ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

 TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 51/CP ngày 1/8/1995 của Chính phủ phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Căn cứ quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính viễn thông.
Căn cứ vào thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về bưu chính và viễn thông và quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính viễn thông;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 820/CP-KTTH ngày 08/9/2000 của Chính phủ về việc điều hành cước bưu chính, viễn thông;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Giá cước và Tiếp thị.

 QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Nay điều chỉnh, bổ sung cước một số dịch vụ như sau:

1. Giảm cước thuê bao telex áp dụng cho đối tượng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp người nước ngoài, liên doanh với nước ngoài từ 270.000 đồng/máy- tháng xuống còn 80.000 đồng/máy-tháng (chưa bao gồm thuế GTGT).

2. Cước thuê bao điện thoại đối với khách hàng bị tạm ngừng liên lạc do chậm thanh toán cước bằng 100% cước thuê bao điện thoại tương ứng.

3. Fax công cộng nội tỉnh (chưa bao gồm thuế GTGT):

- Fax công cộng đến fax công cộng:

+ Trang đầu: 2.900 đồng/trang A4

+ Trang sau: 2.000 đồng/trang A4

- Fax công cộng đến fax thuê bao:

+ Trang đầu: 2.363 đồng/trang A4

+ Trang sau: 1.636 đồng/trang A4

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2000. Những qui định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng của Tổng công ty, Giám đốc các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3
- Ban VGCP, TCBĐ
- HĐQT
- TGĐ, các PTGĐ
- Lưu VP, GCTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 Trần Mạnh Hùng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản