9984

Quyết định 2388/2005/QÐ-CT bổ sung kinh phí năm 2005 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

9984
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2388/2005/QÐ-CT bổ sung kinh phí năm 2005 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 2388/2005/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 13/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2388/2005/QĐ-CT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh
Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 13/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2388/2005/QÐ-CT

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V BỔ SUNG KINH PHÍ NĂM 2005

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;
Căn cứ Quyết định số 215/2004/QÐ-UB ngày 13.12.2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao chỉ tiêu và dự toán Ngân sách năm 2005;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 645/TC-QLNS ngày 8.12.2005,

 QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1: Bổ sung kinh phí từ nguồn Ngân sách tỉnh đã bố trí trong dự toán đầu năm 2005: 1.210 triệu đồng (Một tỷ, hai trăm mười triệu đồng) cho các cơ quan, đơn vị; cụ thể như sau:

1. Văn phòng UBND tỉnh: 400.000.000 đồng.

Kinh phí mua sắm bổ sung trang thiết bị nội thất Nhà khách tỉnh.

2. Thanh tra tỉnh: 210.000.000 đồng.

- Kinh phí chi thường xuyên năm 2005: 86.100.000 đồng.

- Mua sắm tài sản cố định chuyển Văn phòng về địa điểm mới: 123.900.000 đồng.

3. Huyện Gia Bình: 300.000.000 đồng.

Bổ sung có mục tiêu hỗ trợ kinh phí di chuyển và tăng cường giường bệnh năm 2005 cho Trung tâm Y tế huyện.

4. Huyện Từ Sơn: 300.000.000 đồng.

Bổ sung có mục tiêu hỗ trợ kinh phí di chuyển và tăng cường giường bệnh năm 2005 cho Trung tâm Y tế huyện.

Ðiều 2: Sở Tài chính theo chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị được bổ sung kinh phí quản lý việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Ðiều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh; Thanh tra tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện: Từ Sơn, Gia Bình căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Công Ngọ

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản