Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2387/2005/QÐ-CT về việc bàn giao lưới điện các trạm bơm: Văn Thai, Sông Khoai của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Nam Ðuống cho Ðiện lực Bắc Ninh quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 2387/2005/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 13/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2387/2005/QĐ-CT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh
Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 13/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2387/2005/QÐ-CT

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V BÀN GIAO LƯỚI ĐIỆN CÁC TRẠM BƠM: VĂN THAI, SÔNG KHOAI CỦA CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI NAM ÐUỐNG CHO ÐIỆN LỰC BẮC NINH QUẢN LÝ  

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ biên bản Hội nghị liên ngành số 6046/ÐL-QLN/TB ngày 21.10.1999 giữa Tổng Công ty Ðiện lực Việt Nam với Cục quản lý nước và công trình thuỷ lợi về việc giao nhận đường dây trung thế, trạm biến áp của các trạm bơm thuỷ nông Quốc doanh;
Xét đề nghị số 977/NN-TL ngày 05.12.2005 của sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc bàn giao lưới điện trạm bơm Văn Thai, trạm bơm Sông Khoai của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Nam Ðuống cho Ðiện lực Bắc Ninh.

QUYẾT ÐỊNH: 

Ðiều 1: Bàn giao lưới điện các trạm bơm: Văn Thai, Sông Khoai của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Nam Ðuống cho Ðiện lực Bắc Ninh quản lý như sau:

1. Tổng số trạm biến áp: 02 trạm.

2. Tổng số đường dây trung thế: 01 km.

3. Giá trị tài sản bàn giao: 729.795.166 đồng (bẩy trăm hai chín triệu bẩy trăm chín lăm ngàn một trăm sáu sáu đồng).

Giao sở Nông nghiệp và phát trển nông thôn chủ trì cùng các sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính tổ chức hướng dẫn việc bàn giao nói trên theo quy định.

Ðiều 2: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Ðầu tư, Ðiện lực Bắc Ninh; Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Nam Ðuống căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Trần Văn Tuý

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản