9988

Quyết định 2385/2005/QÐ-CT về việc thu hồi đất và giao đất Ban quản lý dự án công trình điện Miền Bắc - Tổng công ty Ðiện lực Việt Nam để xây dựng đường dây 500KV Quảng Ninh - Thường Tín do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

9988
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2385/2005/QÐ-CT về việc thu hồi đất và giao đất Ban quản lý dự án công trình điện Miền Bắc - Tổng công ty Ðiện lực Việt Nam để xây dựng đường dây 500KV Quảng Ninh - Thường Tín do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 2385/2005/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 13/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2385/2005/QĐ-CT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh
Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 13/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2385/2005/QÐ-CT

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN BẮC - TỔNG CÔNG TY ÐIỆN LỰC VIỆT NAM ĐỂ XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY 500KV QUẢNG NINH - THƯỜNG TÍN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH  

Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NÐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Quyết định số 476/QÐ-TTg ngày 19/6/2002 và số 1214/QÐ-TTg ngày 07/11/2003 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt và phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2001-2005) tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của: Ban quản lý dự án công trình điện Miền Bắc tại đơn xin giao đất ngày 24/9/2005; UBND xã Trung Kênh tại tờ trình số 06/CV-UB ngày 15/10/2005; UBND xã An Thịnh tại tờ trình số 29/CV-UB ngày 20/10/2005; UBND xã Phú Hoà tại tờ trình số 01/TT-UB ngày 27/9/2005, UBND thị trấn Thứa tại tờ trình số 29/CV-UB ngày 20/10/2005, UBND xã Phú Lương tại tờ trình số 01/CV-UB ngày 27/9/2005; UBND xã Bình Ðịnh tại tờ trình số 01/CV-UB ngày 27/9/2005; UBND xã Trung Chính tại tờ trình số 57/TT-UB ngày 20/10/2005; UBND xã Nghĩa Ðạo tại tờ trình số 66/CV-UB ngày 17/10/2005; UBND xã Ninh Xá tại tờ trình số 26/CV-UB ngày 04/11/2005; UBND xã Nguyệt Ðức tại tờ trình số 20/TT-UB ngày 27/10/2005, UBND huyện Lương Tài tại tờ trình số 30/TT_UB ngày 15/11/2005, UBND huyện Thuận Thành tại công văn số 501/CV-UB ngày 25/11/2005; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 228/TT-QHKH ngày 30/11/2005,  

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Thu hồi 25.240,4m2 đất, gồm: Ðất nông nghiệp 24.205,7m2, đất chuyên dùng 1.034,7m2, tại huyện Lương Tài (các xã Trung Kênh 1.988,9m2, An Thịnh 3.801,7m2, Phú Hoà 5.288,0m2, Phú Luong 314,6m2, Bình Ðịnh 2.674,2m2, Trung Chính 312,3m2, thị trấn Thứa 5.270,9m2), huyện Thuận Thành (các xã Nghĩa Ðạo 2.213,6m2, Ninh Xá 448,3m2, Nguyệt Ðức 2.927,9m2) và giao cho Ban quản lý dự án công trình điện Miền Bắc - Tổng công ty Ðiện Lực Việt Nam để xây dựng đường dây 500KV Quảng Ninh - Thường Tín 23.252,5m2, đất nông nghiệp khó canh tác 769,8m2, đất xây dựng mương đường giao thông 1.218,1m2.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên tờ bản đồ tỷ lệ 1/2000 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong hồ so đất đính kèm.

Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp, Xây dựng; Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Tổng công ty Ðiện lực Việt Nam, UBND huyện Lương Tài, UBND huyện Thuận Thành, Ban quản lý dự án công trình điện Miền Bắc, UBND thị trấn Thứa, UBND các xã: Trung Kênh, An Thịnh, Phú Hoà, Phú Lương, Bình Ðịnh, Trung Chính, Nghĩa Ðạo, Ninh Xá, Nguyệt Ðức và các hộ có đất thu hồi căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản