Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2383/2005/QÐ-CT phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 3 hệ thống điện cao, hạ thế và lắp đặt máy bơm thuộc dự án nâng cấp cải tạo trạm bơm Phù Khê - Hương Mạc, huyện Từ Sơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 2383/2005/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 13/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2383/2005/QĐ-CT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh
Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 13/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2383/2005/QÐ-CT

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU SỐ 3 HỆ THỐNG ĐIỆN CAO, HẠ THẾ VÀ LẮP ĐẶT MÁY BƠM THUỘC DỰ ÁN NÂNG CẤP CẢI TẠO TRẠM BƠM PHÙ KHÊ - HƯƠNG MẠC, HUYỆN TỪ SƠN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Nghị định số 88/1999/NÐ-CP ngày 01.9.1999, Nghị định số 14/2000/NÐ-CP ngày 05.5.2000, Nghị định số 66/2003/NÐ-CP ngày 12.6.2003 của Chính phủ ban hành, sửa đổi bổ sung quy chế đấu thầu;
Xét báo cáo thẩm định số 931/KH-XDCB ngày 12.12.2005 của sở Kế hoạch và đầu tư về kết quả đấu thầu hệ thống điện cao, hạ thế và lắp đặt máy bơm thuộc dự án nâng cấp cải tạo trạm bơm Phù Khê - Hương Mạc.

QUYẾT ÐỊNH: 

Ðiều 1 : Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 3: Hệ thống điện cao, hạ thế và lắp đặt máy bơm thuộc dự án nâng cấp, cải tạo trạm bơm Phù Khê - Hương Mạc như sau:

- Ðơn vị trúng thầu: Công ty xây lắp thuỷ lợi Bắc Giang.

- Giá trúng thầu: 2.651.984.000 đồng (hai tỷ sáu trăm lăm mốt triệu chín trăm tám tư ngàn đồng).

- Phương thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói không điều chỉnh giá.

- Thời gian thi công 100 ngày.

Ðiều 2 : Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch & đầu tư, Sở Tài chính , Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Từ Sơn; Công ty KTCTTL Bắc đuống, Công ty xây lắp thuỷ lợi Bắc Giang căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Trần Văn Tuý

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản