9935

Quyết định 2333/2005/QÐ-CT phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình kiên cố hoá kênh tưới N4 huyện Từ Sơn, Tiên Du do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

9935
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2333/2005/QÐ-CT phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình kiên cố hoá kênh tưới N4 huyện Từ Sơn, Tiên Du do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 2333/2005/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 07/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2333/2005/QĐ-CT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh
Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 07/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2333/2005/QÐ-CT

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ KÊNH TƯỚI N4 HUYỆN TỪ SƠN, TIÊN DU

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NÐ-CP ngày 07.2.2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét báo cáo thẩm định số 899/KH-XDCB ngày 05.12.2005 của Sở Kế hoạch và đầu tư về công trình kiên cố hoá kênh tưới N4 huyện Từ Sơn, Tiên Du;
 

QUYẾT ÐỊNH: 

Ðiều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình kiên cố hoá kênh tưới N4 huyện Từ Sơn, Tiên Du với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Kiên cố hoá kênh tưới N4.

2. Chủ đầu tư: Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Ðuống.

3. Ðịa điểm xây dựng: Xã Phù Chẩn huyện Từ Sơn, xã Ðại Ðồng huyện Tiên Du.

Diện tích chiếm đất: Ðược xây dựng trên tuyến kênh cũ.

4. Quy mô đầu tư - Giải pháp xây dựng:

Công trình cấp IV, hệ số tưới mặt ruộng q = 0,91 l/s/ha.

4.1. Kênh tưới: Kênh có mặt cắt hình thang m = 1, i = 2x10-4, n = 0,015, dài 3.612m

Đoạn

Lý trình

Chiều dài (m)

Chiều rộng (m)

Chiều cao (m)

1

K0 - K1+60

1060

1,0

1,30

2

K1+60 - K2+200

1140

0,8

1,30

3

K2+200 - K3+612

1412

0,6

1,05

 

4.2. Các công trình trên kênh: Cải tạo và xây dựng 18 cống và cửa lấy nước, 1 cụm điều tiết, 5 tấm đan qua kênh, 1 cống dọc kênh và 18 nải tát nước. Kết cấu cửa lấy nước đáy đổ BT dày 15cm, tường xây gạch VXM mác 75, trần cống BTCT mác 200. Cầu và tấm đan dân sinh xây mố gạch chỉ mác 75 bản mặt BTCT mác 200.

5. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư:

5.1 Vốn đầu tư:

- Tổng mức đầu tư: 2.574.454.000 đồng (hai tỷ lăm trăm bẩy tư triệu bốn trăm lăm tư ngàn đồng).Trong đó:

- Xây lắp: 2.211.530.000 đồng.

- Chi khác: 222.331.000 đồng.

- Chi phí đền bù: 18.000.000 đồng.

- Dự phòng: 122.593.000 đồng.

5.2. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước, vốn địa phương đóng góp và các nguồn vốn khác.

6. Phân chia gói thầu:

Phần xây lắp của dự án là 1 gói thầu.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo quy định hiện hành.

6. Tổ chức thực hiện:

- Quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

- Thời gian thực hiện: 2005 - 2007.

7. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Kiểm tra kết cấu và tính toán xử lý nền móng công trình trên kênh sao cho hợp lý và tiết kiệm.

Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện: Từ Sơn, Tiên Du; UBND các xã Phù Chẩn, Ðại Ðồng; Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Ðuống căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuý


 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản