9939

Quyết định 2328/2005/QÐ-CT về việc thu hồi đất và giao đất ở tái định cũ cho 05 hộ do đi chuyển để giải phóng mặt bằng xây dựng đường Lý Ðạo Thành - thị xã Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

9939
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2328/2005/QÐ-CT về việc thu hồi đất và giao đất ở tái định cũ cho 05 hộ do đi chuyển để giải phóng mặt bằng xây dựng đường Lý Ðạo Thành - thị xã Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 2328/2005/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 06/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2328/2005/QĐ-CT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh
Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 06/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2328/2005/QÐ-CT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT Ở TÁI ĐỊNH CŨ CHO 05 HỘ DO ĐI CHUYỂN ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG LÝ ÐẠO THÀNH - THỊ XÃ BẮC NINH

 CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NÐ-CP ngày 29/10/2004;
Căn cứ Quyết định số 476/QÐ-TTg ngày 19/6/2002 và số 1214/QÐ-TTg ngày 07/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2001-2005) tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của: Công ty Cổ phần Phúc Hưng tại công văn số 56/CV-PH ngày 04/10/2005; UBND phường Ninh Xá tại công văn số 155/CV-UB ngày 03/10/2005; UBND thị xã Bắc Ninh tại công văn số 696/CV-UB ngày 16/8/2005; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 218/TT-QHKH ngày 04/11/2005, 

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Thu hồi 464,1m2 (Bốn trăm sáu mươi tư, phẩy một m2) đất đã giao cho Công ty Cổ phần Phúc Hưng xây dựng nhà ở để bán theo Quyết định số 1235/QÐ-CT ngày 29/10/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh, tại phường Ninh Xá - thị xã Bắc Ninh và giao cho UBND thị xã Bắc Ninh để giao đất ở cho 05 hộ tái định cũ bị thu hồi đất do giải phóng mặt bằng xây dựng đường Lý Ðạo Thành - thị xã Bắc Ninh theo quy hoạch chi tiết điều chỉnh được Sở Xây dựng phê duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên tờ bản đồ tỷ lệ 1/500 do sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong hồ sơ thu hồi đất đính kèm.

Ðiều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính theo chức năng hướng dẫn UBND thị xã Bắc Ninh thực hiện bồi thường khi thu hồi đất và căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt để UBND thị xã Bắc Ninh Quyết định giao đất ở cho các hộ tái định cư theo quy định.

Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục thuế, Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND thị xã Bắc Ninh, UBND phường Ninh Xá và Công ty Cổ phần Phúc Hưng căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh KiênVăn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản